Najava: Prezentacija Izvještaj o provođenju politika za uključivanje Roma

2221

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u saradnji sa Vijećem za regionalnu saradnju (RCC) nastavlja s organizovanjem foruma za javni dijalog. Forum će se održati 28.09.2018. godine u Sarajevu.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je inače ključna institucija koja prikuplja, sistematizira, ažurira i analizira podatke o realizaciji aktivnosti koji se odnose na integraciju Roma u BiH. Podatke prikupljaju od institucija koje realiziraju grantove, uključujući i romska udruženja, lokalne koordinatore i romske medijatore.

Usvajanjem Akcionog plana za rješavanje problema Roma iz oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite Roma 2017-2020. kao sastavni dio istoga je navedeno da će se sačinjavati na godišnjem nivou izvještaj o realizaciji javnih politika država učesnica koje se odnose na integraciju Roma.

Cilj Foruma je da se javno prezentuje Izvještaj o provođenju politike za uključivanje Roma do 2017. godine (Progress Report koji možete naći u linku ispod), kao i diskusija oko Operativnih zaključaka sa Seminara o inkluziji Roma iz 2018. godine.

Ovom događaju, prisustvovat će  brojni predstavnici/ce institucija, diplomatskih predstavništva, lokalnih samouprava, međunarodnih i nevladinih organizacija.

Izvještaj o provođenju politika za uključivanje Roma do 2017.godine: //www.rcc.int/romaintegration2020/docs/82/progress-report-bosnia-and-herzegovina-for-2017

(portal-udar.net)