Najavljeno uvođenje romskog jezika kao fakultativnog predmeta u osnovne škole u Tuzli

Aktivnosti kad je u pitanju izrada nastavnih planova i programa je u završnoj fazi i trebali bi biti završeni do kraja ove godine, kazao je pomoćnik ministra za obrazovanje i nauku TK.

668

U Tuzli je danas obilježen Svjetski dan romskog jezika. Kako je rečeno, romski jezik je na korak do ulaska u nastavni plan i program u osnovnim školama u Tuzlanskom kantonu, u kojem živi oko 15 hiljada Roma.

Romska udruženja tvrde da je taj broj daleko veći jer se često pripadnici ove populacije ne izjašnjavaju kao Romi.

Romski jezik opstao je do sada samo zahvaljujući činjenici da ga Romi govore i njeguju u krugu porodica iako postoje zajednice gdje ga mlađi naraštaji uopšte ne znaju. Teret ali i obaveza očuvanja romskog jezika prvenstveno je na starijim članovima romskih porodica, kaže Denis Mujić, romski medijator i uposlenik Udruženja „Bolja budućnost“ iz Tuzle.

„Ne mogu reći da su samo pojedinci krivi, ljut sam i na državu. Kada bi se romski jezik uvrstio u škole, bilo bi pomaka. Često dolazim u situaciju da i Romima i onima koji to nisu moram objašnjavati o našoj lijepoj tradiciji i kulturi“, kazao je Mujić.

Predsjednica Udruženja „Bolja budućnost“, Indira Bajramović, kazala je da se očekuje da se romski jezik uvede u škole od iduće godine.

„Nadam se da ćemo imati urađene neke bukvare i početnice, što će olakšati djeci da nauče prve korake romskog jezika, i da ćemo imati materijale koji će govoriti o bogatoj istoriji i kulturu Roma“, rekla je Bajramović, te podsjetila da je uvođenje jezika obuhvaćeno Akcionim planom kojeg mora usvojiti Vijeće ministara BiH.

Fikret Vrtagić, pomoćnik ministra za obrazovanje i nauku TK, rekao je da je Ministarstvo obrazovanja formiralo radnu grupu, te da su aktivnosti kad je u pitanju izrada nastavnih planova i programa u završnoj fazi i da bi trebali biti završeni do kraja ove godine.

„Vrlo brzo očekujemo izradu nastavnog plana i programa romskog jezika, historije i kulture Roma na području TK. Mi se nadamo da će taj plan i program u toku ove kalendarske godine biti gotov, kako bismo u 2022/2023 školskoj godini ponudili romskoj i drugoj djeci mogućnost izučavanja romskog jezika“, kazao je Vrtagić.