Napadi na novinare su napadi na demokratiju

1340
Jasminka Džumhur (Foto: ombudsmen.gov.ba)

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine u saradnji sa Misijom OSCE u Bosni i Hercegovini, izradili su „Specijalni izvještaj o položaju i slučajevima prijetnji novinarima u Bosni i Hercegovini“.

Svrha ovog izvještaja je da osigura razumijevanje problema i pitanja vezanih za položaj novinara u Bosni i Hercegovini, kao jednog od preduslova za osiguranje prava na slobodu izražavanja. Kako je rečeno na predstavljanju Izvještaja, ovaj dokument bi trebao da osigura i utvrditi smjerove za institucionalno djelovanje u cilju rješavanja uočenih problema u ovoj oblasti.

Specijalni izvještaj također sadrži određeni broj preporuka koje Ombudsman Bosne i Hercegovine upućuje nadležnim organima i institucijama unutar Bosne i Hercegovine.

Pitanje postizanja ekonomskih i socijalnih prava novinara u BiH, a prije svega prava na sigurnost, nije osigurano na adekvatan način i ukazuje na činjenicu da su nasilje, uznemiravanje i zastrašivanje novinara u BiH česta pojava.

Napadi na novinare su napadi na demokratiju – rekla je Ombudsmen Jasminka Džumhur.

Tužba za svaki napad na novinare u BiH, kako je navela, može se podnijeti pred Evropskim sudom za ljudska prava koristeći međunarodne mehanizme, a praksa ovog suda pokazuje da se ovi predmeti uglavnom rješavaju u korist novinara.

Kompletan izvještaj možete pročitati na linku ispod:
//www.ombudsmen.gov.ba/documents/obmudsmen_doc2017082415202346bos.pdf 

(portal-udar.net)