Napredak BiH ka Evropskoj uniji, zavisiće i od uspjeha u integraciji Roma

Predsjedavajući Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH Mujo Fafulić, zahvalio je međunarodnim organizacijama i vlastima u BiH za novac izdvojen za rješavanje problema Roma, ali i poručio da njihovi problemi ipak nisu riješeni, te da postoji još uvijek mnogo problema za koje treba pronaći adekvatno rješenje

2203
Marta Garcia Fidalgo (Foto: Udar arhiva))

Delegacija Evropske Unije, odnosno Ured specijalnog predstavnika EU u BiH u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, organizovali su četvrti po redu seminar o inkluziju Roma u BiH.

Na seminaru su učestvovali i predstavnici lokalnih vlasti, nevladinih i međunarodnih organizacija.

Savjetnica za romska pitanja pri Generalnoj direkciji Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju Marta Garcia Fidalgo u izjavama za medije, naglasila je da je integracija Roma jedan od ključnih, temeljnih principa i procesa proširenja.

„Moja poruka danas predstavnicima svih razina vlasti u BiH je da, ako želite da napredujete u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji potrebno je da ostvarite napredak po rješavanju pitanja koji se tiču integracije Roma“,  istakla je Marta Garcia Fidalgo.

Fidalgo je završila svoje obraćanje završila citatom, „Ako sanjamo sami onda je to samo san, ali ako zajednički sanjamo jedan san onda je to početak jedne nove stvarnosti, nove realnosti“.

Foto: portal-udar.net

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac, naglasila je da su diskriminacija, predrasude i isključenost iz socijalnog života i dalje problemi Roma, kako u BiH tako i Evropi, te da to upozorava na važnost većeg političkog angažmana i posvećenost pitanju inkluzije Roma u BiH i adekvatno izdvajanje novca iz budžeta za potrebe te populacije.

„Moramo unaprijediti našu koordinaciju, zajedno s donatorima kao i sistem evaluacije monitoringa za sve ono što se izdvaja za romsku populaciju. BiH je i nakon završetka Dekade posvećena romskoj populaciji, donijeli smo novi akcioni plan za unapređenje uslova života Roma, a odnosi se na stambenu politiku, zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu i obrazovanje“, rekla je Semiha Borovac.

Također, Borovac je istakla da se može biti zadovoljno urađenim u oblasti stambene politike, pa i zdravstvene zaštite, ali ne i stopom zapošljavanja Roma. Precizira da se to realizuje putem zavoda za zapošljavanje ali da je slab odaziv.

Predsjedavajući Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH Mujo Fafulić, zahvalio je međunarodnim organizacijama i vlastima u BiH za novac izdvojen za rješavanje problema Roma, ali i poručio da njihovi problemi ipak nisu riješeni, te da postoji još uvijek mnogo problema za koje treba pronaći adekvatno rješenje.

 „Problemi Roma u romskoj zajednici nisu rješeni. Možda su ova sredstva koja su do sada izdvajana od strane međunarodnih i nevladinih organizacija, EU delegacije i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u prethodnom periodu bila dovoljna i značajna, ali su sad problemi vidljiviji i samim time i veći nego u prethodnom periodu. Iz tog razloga napominjemo da je bitno značajnije ulagati u romsku zajednicu kako bi se romska zajednica integrisala u savremeno društvo. Odbor i romska zajednica u BiH nadaju se da će imati priliku uistinu sudjelovati u donošenju odluka bitnih za tu populaciju“, rekao je Mujo Fafulić.

Mujo Fafulić (Foto: portal-udar.net)

U uvodnom dijelu prisutnima se obratio i šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH Lars-Gunnar Wigemark i voditelj tima projekta za integraciju Roma 2020 pri Vijeću za regionalnu saradnju  Orhan Husein.

Šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH Lars Gunnar Wigemark, istakao je rješavanje položaja romske manjine u BiH svakako pitanje od nacionalnog interesa, a važno je i u kontekstu pridruživanja Evropskoj unije Bosne i Hercegovine, ali i drugih država zapadnog Balkana.

Na seminaru će se sagledati ostvareni napredak u pogledu provedbe dogovorenih operativnih zaključaka sa posljednjeg seminara o inkluziji Roma  koji je održan u junu 2015. godine kao i da se predlože konkretne mjere u cilju poboljšanja socijalne inkluzije Roma u BiH.

Rasprava je održana na nekoliko tema kao što su stambeno zbrinjavanje, obrazovanje, zapošljavanje, socijalna pitanja i zdravstvena zaštita, te međusektorska pitanja i upis u matične knjige.

(portal-udar.net)