Nasilje nad djecom se ne smije tolerirati i o njemu se ne smije šutjeti

Pokazalo se da su žrtve nasilničkog ponašanja u školi kao 20-ogodišnjaci depresivniji od osoba koje nisu bile žrtve nasilja, a kako bi se ovakvi i slični problemi riješili na vrijeme, potrebno je da cijela zajednica djeluje preventivno, jer nasilje nad djecom se ne smije tolerirati

1403
Foto: Ilustracija

“Budi muško klub” pri Udruženju “Zemlja djece u Bosni i Hercegovini” organiziralo je, povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad djecom, uličnu kampanju nazvanu “Iza zatvorenih vrata – Digni ruku protiv nasilja nad djecom”.

Namjera organizatora akcije je skretanje pažnje na sveprisutnost ovog problema s posebnim naglaskom na to da se nasilje nad djecom ne može i ne smije tolerirati niti se o njemu smije šutjeti.

Da bi nasilje bilo spriječeno prije nego i nastane, potrebna je uključenost cjelokupnog društva, naglašavaju organizatori koji su građanima Tuzle danas dijelili i promotivne materijale da bi se podigla svijest o ovom problemu.

Socijalni radnik pri Udruženju “Zemlja djece u BiH” Adis Jahić kazao je da su organizatori izradili bedževe s plavom trakom koja simbolizira borbu protiv nasilja nad djecom, a izradili su i plakate koji upozoravaju na skrivanje ovog problema iza zatvorenih vrata.

Iznio je podatak da se čak 90 posto slučajeva nasilja nad djecom dešava upravo iza zatvorenih vrata zbog čega ne bude otkriveno.

Predstavnici Udruženja su na poleđini drvene kašike, za koju kažu da služi kao predmet za “vaspitanje djece”, napisali da drvena kašika služi za kuhanje, a nikako za vaspitanje djece te su ih podijelili građanima kao poziv na borbu protiv nasilja nad djecom.

Nasilje nad djecom je najteži vid nasilja i ostavlja najveće posljedice, a Jahić je identificirao četiri osnovna tipa nasilja i to su fizičko, psihičko i seksualno nasilje te zanemarivanje, međutim, dodao je, sada postoji i savremeni oblik nasilja putem informaciono-komunikacionih tehnologija.

Djeca u najranijoj životnoj dobi ne mogu prepoznati da su žrtve nasilja te je jedan od ciljeva ove kampanje i da djeca unutar svog okruženja znaju prepoznati nasilje i prijaviti ga.

Mnogi autori se slažu s tim da su djeca podložna fizičkom nasilju u dobi od četiri do šest godina, psihičkom nasilju od četiri do osam godina, a seksualnom nasilju od osam do 12 godina, a to je upravo period kad dijete ne može razumjeti da trpi nasilje – pojasnio je Jahić.

Pokazalo se da su žrtve nasilničkog ponašanja u školi kao 20-ogodišnjaci depresivniji od osoba koje nisu bile žrtve nasilja, a kako bi se ovakvi i slični problemi riješili na vrijeme, potrebno je da cijela zajednica djeluje preventivno, jer nasilje nad djecom se ne smije tolerirati.

(FENA)