Nastavno osoblje i studenti u službi očuvanja romske baštine i kulture

Radovi na izložbi nastali su na prethodno održanim radionicama koje je organizirala Alfa, a na sastanku su romska djeca svoju tradiciju predstavila svojim vršnjacima

656

Humanitarna organizacija Alfa iz Bihaća, u okviru projekta “Zajedničko, održivo i kreativno očuvanje romske kulture i baštine ” koji financiraju Europska unija i Vijeće Europe u Bosni i Hercegovini, organizirala je razgovor i izložbu o kulturnoj baštini i tradiciji Romi i Romkinje u Osnovnoj školi Bihać i Srednjoj školi Bosanska Krupa.

Radovi na izložbi nastali su na prethodno održanim radionicama koje je organizirala Alfa, a na sastanku su romska djeca svoju tradiciju predstavila svojim vršnjacima.

“Drago mi je što sam imala priliku učiti o praznicima drugih ljudi jer nemam često tu priliku i upoznala sam nove prijatelje”, rekla je studentica Irna. O sastanku je sličnog mišljenja bio i njezin kolega Senad:
“Sviđa mi se što sam naučio podrijetlo Roma i nešto o jeziku.”

Sama izložba predstavlja prepoznatljive simbole romske kulture, poput romske zastave, nošnje, nakita i drugih kulturnih obilježja.

Posjetitelji izložbe svoje su dojmove upisali i u knjigu dojmova: “Izloženi radovi svjedoče da su djeca sa zadovoljstvom i nadahnućem sudjelovala u radionicama”, istaknula je studentica Sadeta.

“Sretna sam što smo mi koji smo radili na kreativnim radionicama uspjeli pokazati svojim prijateljima da smo vrijedni i da crtežima možemo razgovarati o svojoj kulturi i tradiciji”, napisala je studentica Jasmina.

Prilika za Rome, posebno mlade ljude, da razmjenjuju iskustva i razgovaraju o svojoj tradiciji posebno je važna jer Romi često zanemaruju vlastito nasljeđe i kulturu kako bi se lakše integrirali u društvo.

Zahvaljujući organiziranim aktivnostima, pitanja diskriminacije pokrenuta su osnaživanjem mladih Roma i Romkinja, kao i skretanje pažnje na nužnost podizanja mostova u obrazovnom procesu, što doprinosi borbi protiv stigme i diskriminacije.

Odrastanje, osim socijalizacije i obrazovanja kao procesa koji nose promjene, za mlade ljude može biti vrlo zbunjujuće. No za mlade ljude koji su žrtve diskriminacije i kulturne isključenosti put do odrastanja može biti znatno izazovniji nego drugima, zbog čega su sastanci poput ovog vrlo važni.


Humanitarna organizacija „Alfa“ korisnik je zajedničkog programa Europske unije i Vijeća Europe „Horizontalni objekt za zapadni Balkan i Tursku 2019.-2022.“. Za stavove izražene u ovom tekstu odgovorna je autorica i ne predstavljaju službena stajališta Europske unije i Vijeća Europe.