Naučimo druge da reaguju na nasilje, kako bi prestali biti nijemi posmatrači

Kroz projekt sa mladima „Osnaženi mladi stvaraju bolje društvo“, otvorena je mogućnost da oni sami čine pozitivne promjene u zajednici.

1207
Foto: Udar

Edukativni program za grupu od 30 mladih Roma i neroma nedavno je organizovan četvordnveni  trening o Programu Y za koji su angažovani iskusni treneri iz Perpetuum Mobile/XY. Mladi ljudi iz Biljine i Visokog, među kojima su bili Ajla, Rusmira i Adi, prošli su obuku za rješavanje problema koji dolaze kako iz romkih, tako i drugih zajednica.

U posljednje vrijeme društvene mreže su preplavljenje objavama koje generišu nasilje među vršnjacima i mladima. Na radionici je kroz zajedničko učenje utvrđeno da vršanjačko nasilje ostavlja negativne posljedice na razvoj ličnosti  jedne mlade osobe.

Kroz projekt sa mladima „Osnaženi mladi stvaraju bolje društvo“, otvorena je mogućnost da oni sami čine pozitivne promjene u zajednici.

Aktivnosti projekta će biti usmjerene na romsku i neromsku u tri srednje škole, dvije u Bijeljini i jedna u Visokom i to učenike koji u školskoj godini 2019/2020. kreću u prvi i drugi razred srednje škole. Ova ciljna grupa će biti praćena kroz čitav projekat i dobijati edukaciju.

Iz Udruženja Građana omladinska romska inicijativa „Budi mi prijatelj“ Visoko su rekli za Udar da je „osnovni cilj projekta, pored edukativnog programa sa tematskim cjelinama koje se baziraju na utvrđenim problemima, da mladićima i djevojkama treba otvoriti mogućnost da sami čine pozitivne promjene“.

Foto: Udar

Njihov angažman u radu „Budi muško kluba“ dati će im mogućnost  da kroz omladinske inicijative šire znanje koje su stekli i podižu svijesti šire javnosti o problemima nasilja i rizika sa kojim se suočavaju mladi zbog nedovoljnog znanja i ustaljenih tradicionalnih normi i budu nosioci pozitivnih promjena. Takođe, bitno je graditi kapacitetet romskih i proromskih organizacija civilnog društva kako bi bile u mogućnost da koriste raspoložive resurse i alate kako bi mladićima i djevojkama u svojim zajednicama omogućili kvalitetenije znanje i zaštitu od rizika rekli su iz UGORIV „Budi mi prijatelj“.

Skrećemo pažnju na 2018. godinu kada je CARE INTERNATIONAL BiH proveo istraživanje na uzorku od 1816 mladih iz raznih krajeva BiH. Dobijeni podaci su oslikavali znanje, lične stavove i ponašanje mladih vezano za problematiku rodnih stereotipa, zdravlja i rodno zasnovanog nasilja. Kroz ovo istraživanje kao srž problema mladih muškaraca u BiH, izdvojene su tradicionalne norme koje utiču na kreiranje stereotipnih društvenih  normi.

Upravo mladi ljudi imaju najveću ulogu u društvu kao  učesnici obuka kao prijatelji na ulici, školi ili zajednici.

Učesnica obuke buduća vršnjačka edukatorica Ajla Omerović za Udar je rekla da su vršnjački edukatori potrebni ovom društvu i svakoj zajednici.

-Potrebno je da se pokrene što više vršnjačkih radionica koje uče mlade ljude kako da olakšaju i sebi i svojim vršnjacima kroz radionice – rekla je Ajla za Udar, učesnica obuke i volonterka udruženja UGORIV.

Foto: Udar

Kroz istraživanje Care International, transgeneracijski transfer stereotipnih uloga mladima se nameće kao normalno i očekivano da je rodna neravnopravnost očekivani standard, a kroz stereotipne uloge i norme prihvatljivo je i nasilno ponašanje, ali i druga ponašanja  koja su rizična za zdravlje kao što su rizični seksualni dnosi i zloupotreba droge i alkohola. Istraživanje izdvaja par prioritetnih oblasti u kojima je bitno aktivno raditi na podizanju svjesti mladih da ovi negativni stavovi prouzrokuju negativne posljedice koje su štetne po njih.

Najznačajniju ulugu u sklopu projekta imaju mladi ljudi koji su učesnici obuke i samog projekta.

Rusmira Hasandić, još jedna od učesnica projekta, kaže da su tokom obuke naučili koliko je značajan vršnjački edukator i kakvu ulogu mogu imati vršnjačke edukacije na prekidanje začaranog kruga vršnjačkog nasilja koje je velikom brzinom postalo nešto to je normalno za društvo.

Neophodno je povećati svijest mladih o nasilju, vrstama i posljedicama nasilja, uključujući i psihičko nasilje. Ogroman procenat mladića i djevojaka smatra da je prihvatljivo da roditelji fizički kažnjavaju svoju djecu, a između 25-45 procenata mladića i 15-37 procenata djevojaka je počinilo verbalno, ili psihičko nasilje. Visok procenat i mladića i djevojka je potvrdilo iskustvo fizičkog nasilja.

Adi Zahirović prijesjednik Vijeća učenika Mješovite srednje škole „Hazim Šabanović“ kaže da su radionice važne za društvo i da često u školu dolaze različite institucije kako bi se razgovorali o nasilju i njihovim sankcijama, a ne o načinu kako možemo naučiti da smanjimo ili uklonimo vršnjačko nasilje u školama.

-Naučimo druge kako treba da reaguju na nasilje, kako bi prestali biti nijemi posmatrači koji samo snimaju lošu situaciju koja se desila našem vršnjaku. Ovakva vrsta obuke me je naučila i novim riječima, razlikovanju pojmova kao što su rod i spol, pored svega me osnažila da naučim kako mogu komunicirati sa vršnjacima i biti vršnjački trener – rekao je Adi.

Foto: Udar

“Osnaženi mladi stvaraju bolje društvo” je dio regionalnog  projekta  “Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu III” koga finansira Austrijska razvojna kooperacije, a koga provodi CARE International Balkans u saradnji s lokalnim partnerskim organizacijama Udruženje građana za promiciju obrazovanja Roma Otaharin i Udruženjem građana Omladinska romska inicijativa “Budi mi prijatelj” Visoko projekt koji se realizuje traje od 01.05. do 30.10.2021. godine u Visokom i Bijeljini.

(portal-udar.net)