Nejednakost na tržištu rada i mobing, glavne teme Evropske konferencije žena u Sarajevu

Nasilje koje žene trpe na radnim mjestima obuhvata brojne oblike, od psihičkog i verbalnog nasilja, preko nejednakosti u pogledu plate, nemogućnosti da napreduju, a na nekim radnim mjestima, poput hotelijerstva, gdje su sobarice skoro uvijek žene, nerijetko se dešavaju i silovanja

1243
Foto: Udar

Oko 80 žena iz Bosne i Hercegovine i drugih evropskih zemalja, danas se okupilo na Evropskoj konferenciji žena, koja se održava pod sloganom “Snaga ženama – stop rodno zasnovanom nasilju”. 

Building and Wood Workers International – BWI (Međunarodna organizacija radnika građevinarstva i šumarstva) sa sjedištem u Ženevi i Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine bili su organizatori ove konferencije. Bila je ova prilika da se razmijene iskustva o položaju žena radnica, sa akcentom na mobing i razne vrste uznemirivanja žena na radnom mjestu, te generalno nasilje i rodnu neravnopravnost u društvu.

Među učesnicama današnje konferencije, pored aktivistkinja za ljudska prava, predstavnica raznih međunarodnih organizacija,  najviše je bilo članica sindikalnih organizacije iz brojnih evropskih država.

Rita Schiavi, predsjedavajuća BWI Evropskog regionalnog komiteta žena, na današnjoj konferenciji za medije, istakla je da treba vršiti napore da se u javnosti više govori o položaju žena na radnim mjestima, a da same članice sindikata trebaju razmotriti svoja prava kako bi zajednički nastupale na međunarodnoj sceni. Najavila je i donošenje važnog dokumenta kojim bi prava žena na radnim mjestima trebala biti poboljšana.

“Konvencija koja će biti donesena idućeg ljeta je veoma važan dokument, a sve evropske države će biti u obavezi da ga ratifikuju. Nakon ratifikovanja konvecnije, plan je da se organizuju kampanje, s ciljem da se donese zakon koga će se morati pridržavati svi poslodavci i preduzeća”, istakla je Schiavi.

Nasilje koje žene trpe na radnim mjestima obuhvata brojne oblike, od psihičkog i verbalnog nasilja, preko nejednakosti u pogledu plate, nemogućnosti da napreduju, a na nekim radnim mjestima, poput hotelijerstva, gdje su sobarice skoro uvijek žene, nerijetko se dešavaju i silovanja.

Predsjednica Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira, Lejla Ćatić, ističe da se žene u oblastima koje ovaj sindikat obuhvata nalaze u veoma nepovoljnom položaju.

“Mi danas imamo jako puno žena u šumarstvu. Imamo mnogo inženjerki šumarstva, tehničarki šumarstva koje rade na terenu, ali nažalost malo toga možemo uraditi da unaprijedimo njihove uslove rada. Mnogim ženama nije lako raditi osam sati dnevno, na temperaturi -18 u šumi. Naravno, nije ni muškarcima. Kada posmatrate situaciju kroz određene propise tada nema razlike između radnika i radnice, ali postoji razlika u odnosu i mogućnosti vrednovanja muškog i ženskog rada kod poslodavca, gdje se rad muškarca cijeni više od rada žene”, poručuje Ćatić.

(portal-udar.net)