(Ne)ravnopravnost Romkinja u Evropi

Aktivistkinje ženskih romskih organizacija iz Albanije, Austrije, Finske, Ukrajine, Irske, Rumunije i Bosne i Hercegovine su tokom diskusije upoznale ostale učesnike i učesnice o položaju Romkinja u njihovim zemljama

1390
Konferenciju o rodnoj ravnopravnosti

Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) nedavno je organizovala drugu Konferenciju o rodnoj ravnopravnosti.

Iako OSCE ulaže velike napore u intergraciju romske populacije u društvene tokove u cijeloj Evropi, pitanje pripadnica  manjiskih grupa nisu bila posebno obrađena u sesijama konferencije.

Tim povodom OSCE-ova kancelarija za pitanje Roma (Contact Point for Roma and Sinti Issuses) pozvala je sedam mladih romskih aktivistkinja, kako bi pitanje položaja Romkinja postavila u prvi plan tokom diskusija.

Aktivistkinje ženskih romskih organizacija iz Albanije, Austrije, Finske, Ukrajine, Irske, Rumunije i Bosne i Hercegovine su tokom diskusije upoznale ostale učesnike i učesnice o položaju Romkinja u njihovim zemljama. Iskustva iz ovih sedam zemalja su gotovo identična, jer govore o zajedničkim problemima gdje su Romkinje u daleko najtežem položaju u odnosu na sve druge žene u Europi. One se svakodnevno susreću sa višestrukom diskriminacijom i kompletnom socijalnom  isključenošću.

Bianca Paun, mlada aktivistkinja iz Irske rekla je za naš portal da je za nju kao mladu Romkinju, Konferencija bila veoma korisna jer je saznala bitne stvari o postizanju rodne ravnopravnosti u društvu.

-Imala sam predstavu o tome kako se društvo odnosi prema Romkinjama u Irskoj, ali na ovoj konferenciji sam shvatila da se društvo na isti način odnosi prema Romkinjama u cijeloj Evropi. Tokom sesija je kao govornica bila samo jedna Romkinja koja je govorila o problemima i to mi je pokazalo koliko se malo vodi računa o problemima manjinskih zajednica, rekla je Paun.

Romkinje su sa konferencije uputile zajedničku preporuku da državne politike i posebni programi za Rome moraju mnogo više voditi računa o Romkinjama kao posebno ranjivoj kategoriji unutar romske zajednice, jer su do sada tek sporadično spominjane u nekim dokumentima.

OSCE se obavezao da će izvještaj sa preporukama za poboljšanje  rodne ravnopravnosti poslati svim zemljama članicama OSCE-a, koji bi mogao u budućnosti da posluži kao početni dokument za neka kvalitetnije rješenja.