Niška opština Crveni Krst oformila Klub za zapošljavanje Roma

Klub će biti namenjen radno sposobnim Romima starosti od 15 do 64 godine. Tokom leta će organizovati specijalizovane obuke, a namera je da podrže i osnivanje zadruge.

908
Foto: Media&reform centar Niš

Gradska opština Crveni Krst u Nišu osnovala je Klub za zapošljavanje Roma. Planiraju da kroz obuke edukuju romsku zajednicu i da ih osnaže za različite poslovne ideje.

Skoro 80 odsto romske  populacije suočava sa rizikom od siromaštva, a Romi godinama spadaju kategorije ljudi koje teže dolaze do posla. Opština Crveni na svojoj teritoriji ima čak 7,63 odsto Roma.

“Imamo preko 3.000 Roma u našoj opštini i treba da što više pažnje posvećujemo pažnju ovoj populaciji. Nadamo se da će ovaj Klub poboljšati ekonomsku situaciju bar pedesetak porodica”, rekao je Miroslav Milutinović, predsednik GO Crveni Krst.

Menadžerka projekta Ivana Miljanović istakla je da stopa nezaposlenosti Roma četvorostruka u poređenju sa ukupnim stanovištvom.

“Više od 70 odsto  Roma nikada nisu bili zaposleni zvanično. Ovoj lošoj statistici doprinose neformalni poslovi kojima se najčešće bave, poslovi sa skraćenim radnim vremenom, pasivnost i zavisnost od korišćenja socijalne pomoći u kombinaciji sa radom u neformalnoj ekonomiji. Sve ovo utiče da Romi uglavnom nisu motivisani da se aktiviraju i traže posao. Svemu tome treba dodati i predrasude, sterotipe i stigme prema ovoj zajednici”,  objašnjava Miljanovićeva.

Klub će biti namenjen radno sposobnim Romima starosti od 15 do 64 godine. Tokom leta će organizovati specijalizovane obuke, a namera je da podrže i osnivanje zadruge.

Da bi osnovali zadrugu, biće  potrebno najmanje pet nezaposlenih Roma. Zadruga će imati održivu poslovnu ideju koju će podržati Gradska opština, a članove redovno angažovati u pogledu održavanja javnog prostora u opštini.

Klub za zapošljavanje Roma otvoren je u okviru istoimenog projekta koji finansira Evropska unija u okviru grant šeme programa „Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma”, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština. Ukupna vrednost projekta je oko 66.000 evra.

(portla-udar.net)