Njemačka pomaže povratnike u Srbiji, cilj je da se migracije preduprijede

474

Kako bi ljudima koji žele da se vrate u domovinu pomogli da prevaziđu izazove, njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj zajedno sa Vladom Srbije i nevladinim organizacijama pomaže povratnicima da se što bolje snađu.  Predstavnik sektora za saradnju Delegacije EU u Srbiji rekao je da je njihov glavni cilj da se bave osnovnim razlozima siromaštva u romskoj zajednici u Srbiji, tako da porodice nisu u opasnosti od migriranja.

Kako je saopšteno na konferenciji “Ka održivom povratku i reintegraciji”, koja je održana u okviru programa “Migracije za razvoj”, njemačko iskustvo u oblasti povratka i održive reintegracije pokazuje da, iako je društvena i ekonomska adaptacija povratnika veliki izazov, saradnja državnih institucija, privatnog sektora i civilnog društva u Srbiji donosi značajne rezultate u ovoj oblasti.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević istakla je da za Republiku Srbiju uspješnost i održivost povratka ne znači samo korak naprijed na putu priključenja porodici evropskih zemalja, već je i izraz trajne opredjeljenosti za kreiranje održivih i djelotvornih rješenja podrške za povratnike.

„Stoga su nam dragocijena iskustva iz Evropske unije, a posebno naših partnera iz Njemačke, procjene stanja i prijedlozi potencijalnih dodatnih vidova podrške pripremljeni od strane akademske zajednice, jedinica lokalne samouprave i referentnih organizacija civilnog društva. Svi nabrojani činioci predstavljaju važnu empirijsku osnovu za dalji razvoj planova od značaja i uticaja na održivi povratak“, rekla  je ministarka Kisić Tepavčević.

Prema podacima iz Migracionog profila, tokom 2020. godine primljeno je 1.570 zahtjeva za readmisiju, data je saglasnost za 1.191 zahtjev, a povratak je ostvarilo 1.008 državljana Republike Srbije. Od ukupnog broja primljenih zahtjeva za readmisiju 48,6% zahtjeva podnijeto je iz Savezne Republike Njemačke.

“Partnerstvo između Srbije i Njemačke je veoma snažno. Naše zemlje ne povezuju samo jake ekonomske i političke veze. Nas takođe povezuju ljudi. Ljudi koji migriraju u Njemačku i vraćaju se. Upravo zato Njemačka ulaže u nove mogućnosti ovdje u Srbiji. Želimo da podržimo naše partnere u Srbiji u uspostavljanju političkog i ekonomskog okruženja  koje mladima omogućava da imaju perspektivu u ovoj zemlji”, rekao je Martin Maute-Keter, šef sektora za povratak i reintegraciju u njemačkom Saveznom ministarstvu za ekonomsku saradnju i razvoj.

Dodao  je i da je bliska saradnja sa EU od ključnog značaja za kreiranje novih mogućnosti za mlade i za pružanje pomoći onima koji se vraćaju u Srbiju.

“Veoma sam podstaknut sjajnim razgovorima koje sam imao sa srpskim državnim zvaničnicima. Njemačka će nastaviti da podržava napore naših partnera u Srbiji u skladu sa nacionalnim strategijama i akcionim planovima Republike Srbije. Na taj način, takođe doprinosimo procesu pristupanja Srbije EU”, rekao je on.

Evropska unija usvojila je prvu strategiju o dobrovoljnom povratku i reintegraciji kao i preporuke  za jačanje pravnog i operativnog okvira za dobrovoljni povratak iz Evrope i zemalja.

Nikola Bertolini, šef sektora za saradnju Delegacije EU u Srbiji rekao je da je njihov glavni cilj da se bave osnovnim razlozima siromaštva u romskoj zajednici u Srbiji, tako da porodice nisu u opasnosti od migriranja.

Trenutno u Srbiji EU finansira projekte vrijedne 30 miliona eura za inkluziju Roma.

Najnoviji podaci iz istraživanja o društveno-ekonomskom položaju i reintegraciji povratnika, koje je realizovao GIZ u saradnji sa Komesarijatom za izbjeglice i migracije Republike Srbije, pokazuju da je u vrijeme pandemije tokom 2020. i 2021. godine došlo do naglog opadanja broja odlazaka u zemlje EU.

Srbija je jedna od 13 zemalja u kojima se realizuje Globalni program „Migracije za razvoj“, kao dio šire inicijative pod nazivom „Povratak u nove šanse“, koju finansira njemačko Savezno ministarstvo za ekonomski razvoj. Direktna pomoć pruža se, ne samo povratnicima u Srbiju već i lokalnom stanovništvu.