Nove preporuke Kriznog štaba u vezi koronavirusa

Navedene mjere, odnosno preporuke se izdaju u cilju zaštite zdravlja najranjivije populacije u zajednici, a prema dosadašnjim dostupnim podacima to su osobe starije dobi i osobe s kroničnim oboljenjima

791
Foto: Ilustracija

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva, ciijeneći trenutnu epidemiološku situaciju u svijetu i Bosni i Hercegovini, te uzimajuću u obzir činjenicu da se situacija svakodnevno mijenja vezano za širenje koronavirusa (COVID-19),  uputio je novu naredbu prema kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva.

Između ostalog nalaže se kantonalnim kriznim štabovima da zabrane posjete bolnicama, kao i u ustanovama socijalne skrbi koje zbrinjavaju djecu, mlade i stare osobe na području kantona.

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva preporučuje se da se ne održavaju javni skupovi na području Federacije BiH i kantona. Pod javnim skupom smatra se svako organizirano okupljanje građana koje se održava na za to prikladnom prostoru sukladno propisima o javnom okupljanju.

Preporučuje se osobama starije životne dobi da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza. Također, preporučuje se osobama starije životne dobi da preskoče rutinske kontrole i odlaske u ordinacije kod obiteljskog liječnika i u bolnice, ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena skrb. Preporučuje se najprije liječnika kontaktirati telefonom, ukoliko je osobi ove dobi potreban recept ili liječnički savjet.

Nalaže se kantonalnim kriznim stožerima da u zdravstvenim ustanovama na području kantona obustave redovite specijalističko-konzultativne preglede, a  neophodne specijalističko-konsultativne preglede, obavljati po procjeni specijaliste.

Navedene mjere, odnosno preporuke se izdaju u cilju zaštite zdravlja najranjivije populacije u zajednici, a prema dosadašnjim dostupnim podacima to su osobe starije dobi i osobe s kroničnim oboljenjima, te izbjegavanje događaja koji bi doveli do ubrzanog širenja infekcije, kao što su epidemije u zdravstvenoj ustanovi i veći javni događaji, naročito s međunarodnim učešćem.

Krizni štab  Federalnog ministarstva zdravstva poziva sve građane Federacije BiH na maksimalnu odgovornost prema svom i zdravlju drugih, te da se pridržavaju svih mjera i preporuka koje izdaju nadležne zdravstvene instiitucije i ustanove.

Prema preporukama najučnikovitiji način da stanovnici zaštitite sebe i druge, je često i temeljito  pranje ruku sapunom i vodom (najmanje 20 sekundi) ili sredstvima za čišćenje ruku na bazi alkohola. Držanje distance od najmanje jedanom metara, posebno onih koji kašlju i kišu ili imaju povišenu temperaturu. Preporučuje se izbjegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta rukama.
Prilikom kašljanja ili kihanja treba prekriti usta i nos unutarnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom – nakon korištenja odmah baciti maramicu u kantu za otpatke i oprati ruke.

Ukoliko stanovnici imaju povišenu temperaturu, kašlju i otežano dišu, a u posljednjih 14 dana ste boravili u Kini, Italiji, Južnoj Koreji ili Iranu ili bili u bliskom kontaktu s bolesnim osobama koje su došle iz ovih područja u posljednjih 14 dana, trebaju telefonom se obratite kantonalnom zavodu za javno zdravstvo kako bi dobili daljnje instrukcije.

Iz Kriznog štab Federalnog ministarstva zdravstva napominju da na području Federacije BiH nije registriran nijedan potvrđen slučaj bolesti od koronavirusa (COVID-19), a nadležne zdravstvene službe prate situaciju i provode mjere pojačanog epidemiološkog nadzora.

S obzirom da se situacija svakodnevno mijenja, tako će se u skladu s razvojem situacije mijenjati i mjere i preporuke, navodi se u saopćenju.

(portal-udar.net)