Nulta tolerancija za uznemiravanje na osnovu pola na radnom mjestu

1081
Foto: Ilustracija

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine je u martu ove godine donijelo Odluku o politici nulte tolerancije prema djelima seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu pola i Odluku o imenovanju savjetnice za prevenciju uznemiravanja na osnovu pola i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu.

Seksualno uznemiravanje i uznemiravanje na osnovu pola je svako neželjeno, verbalno, neverbalno ili neprimjereno fizičko ponašanje prema drugoj osobi, koje je seksualne prirode ili na osnovu pola, odnosno, koje je zastrašujuće, neprijateljsko, degradirajuće, ponižavajuće ili uvredljivo, ili kojim se postiže takav učinak.

Pomenute odluke izraz su opredijeljenosti Ministarstva da osigura radnu sredinu bez seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu pola za sve osobe kao i da podsjeti na obavezu prijavljivanja i reagovanja kada su druge osobe žrtve seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu pola.

Pomenute dokumente je izradila Agencija za ravnopravnost polova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, a usvojilo ih Vijeće ministara BiH.

Vijeće ministara BiH je zadužio ministarstva i samostalne upravne organizacije na nivou institucija BiH da Odluke o nultoj toleranciji i o imenovanju savjetnika za prevenciju uznemiravanja na osnovu pola i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu donesu najkasnije do kraja 2020. godine.

Tu obavezu je, pored Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, do danas ispunilo i Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Agencija za državnu službu BiH, Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH i Centar za priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja BiH, saopćeno je iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

(FENA)