NVO aktivizam za jačanje borbe protiv trgovine ljudima

362

Udruženje “Kali Sara – Romski informativni centar” u partnerstvu sa udruženjima “Klub Mladih Roma” iz Tuzle i “Romska djevojka-Romani Ćej” iz Prnjavora u sklopu projekta “Suzbijanje trgovine ljudima u BiH kroz uključivanje romskih NVO u rad referalnih mehanizama” organizovalo je u decembru pet sastanaka sa predstavnicima romskih nevladinih organizacija i članovima romske zajednice u Mostaru, Jajcu, Bihaću, Živinicama i Prijedoru, s ciljem započinjanja procesa identifikacije potencijalnih kandidata za poziciju Roma Medijatora.

Potencijalni kandidati će u januaru i februaru godine proći set od tri treninga i najbolji kandidati će biti angažirani za posao Medijatora za rad u zajednici na identifikaciji potencijalnih žrtava trgovine ljudima.

Ove osobe će biti i potencijalni kandidati za uključivanje u rad RMT – monitoring timova za suzbijanje trgovine ljudima i timova za praćenje realizacije Protokola za suzbijanje trgovine ljudima kao i Mobilne identifikacijske timove.