O izmjennama i dopunama Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH

Kako bi pružile adekvatnu podršku ovom procesu, Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH i njene članice će se, sa svojim prijedlozima i obrazloženjima, uključiti u trenutni proces online konsultacija o zakonu u nadi da će isti biti prepoznati od nadležnih institucija

497

Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine pozdravlja proces izmjena i dopuna Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH koji su usmjereni na provođenje preporuka i smjernica sadržanih u međunarodnim aktima koje je BiH ratifikovala, preporukama i mišljenjima međunarodnih tijela među kojima posebno ističe Mišljenje Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU i prateći Analitički izvještaj Evropske komisije.

Ovom prilikom skrećemo pažnju da ponuđena rješenja, iako tretiraju pojedine, prijeko potrebne oblasti, ne obuhvataju sva ključna pitanja u vezi regulisanja rada i organizacije Institucije ombudsmana koja su prepoznata i od ne civilnog društva u BiH i od međunarodnih aktera – navodi Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH u saopćenju za javnost.

U saopćenju se, istovremeno, naglašava da je Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH, kao koalicija organizacija u kojoj veliki broj članica upravo za fokus ima ljudska prava, već analizirala oblasti obuhvaćene ovim izmjenama i dopunama, ali i mnoge druge, te ponudila svoj model zakona.

Ponuđena rješenja, između ostalog, podrazumijevaju i “izbor Ombudsmana iz reda Ostalih kako bi se postigla saglasnost između vladajućeg političkog načela nacionalnog triparteta i jamstva jednakog postupanja prema svim osobama, bez obzira na etničku pripadnost, uključujući osobe koje pripadaju nacionalnim manjinama ili se ne žele izjasniti kao pripadnici jednog od tri konstitutivna naroda (ustavna kategorija Ostalih), te spriječila posredna diskriminacija građana koji se ne izjašnjavaju kao jedan od tri konstitutivna naroda u BiH”.

Nadalje, kako se navodi, ta rješenja podrazumijevaju struktuiranu, odnosno tematsku podjelu rada između samih ombudsmena, čime bi se ubrzao proces donošenja odluka i rad Institucije učinio efikasnijim.

Dosadašnje odlučivanje konsensusom uzrokuje značajna kašnjenja ili neaktivnost u osjetljivim slučajevima – navodi se.

Pritom se podsjeća i na pitanja iniciranja ili intervencija u sudskim postupcima te mogućnosti pokretanja prekršajnog postupka prilikom neprovođenja preporuka ili nesaradnje “u slučaju diskriminacije kao mehanizme koje Ombusman nije dovoljno koristio, iako za to ima ovlaštenja”.

Smatramo da proces Izmjena i dopune Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH nije završen sve dok se ne ispune svi supstancijalni zahtjevi navedeni u Analitičkom izvještaju Evropske komisije, a koji na sveobuhvatan način vode ka unapređenju efikasnosti institucije u obavljanju svog mandata zaštite i promociju ljudskih prava – navodi se u saopćenju.

Kako bi pružile adekvatnu podršku ovom procesu, Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH i njene članice će se, sa svojim prijedlozima i obrazloženjima, uključiti u trenutni proces online konsultacija o zakonu u nadi da će isti biti prepoznati od nadležnih institucija.

(FENA)