O položaju Romkinja u BiH treba govoriti i vremenu krize

Kampanja je prvenstveno imala za cilj da ukaže na težak položaj Romkinja u BH društvu putem održavanja uličnih akcija, sastanaka sa institucijama i predstavnicima međunarodnih organizacija

1352
Foto: OSCE BiH

Poslušaj zvučnu verziju ove priče:

 

Na Međunarodni dan žena, 8. marta Ženska romska mreža Uspjeh je počela sa realizacijom devete kampanje Mjesec dana ženskog romskog aktivizma pod motom Moje je pravo, a ne privilegija, koja se završava 8. aprila, na Svetski dan Roma.

Kampanja je prvenstveno imala za cilj da ukaže na težak položaj Romkinja u BH društvu putem održavanja uličnih akcija, sastanaka sa predstavnicima institucija i međunarodnih organizacija.

Kako je Bosna i Hercegovina, kao i mnoge države u svijetu pogođena pandemijom Covida-19, planirane aktivnosti tokom kampanje, koje su obuhvatale okupljanja većeg broja ljudi, su otkazane

Kada govorimo o marginaliziranim grupama žena, Romkinje su u znatno nepovoljnijem položaju u odnosu na druge skupine. Romkinje su izložene višestrukoj diskriminaciji, po osnovu pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini, na osnovu spola i na osnovu svog socijalnog porijekla ili statusa. U kriznim periodima ranjivost ove grupe je još izraženija.

 

Sa druge strane korona virus nije spriječio članice mreže da nastave aktivnosti putem online kampanje na društvenim mrežama, koju je podržala OSCE Misija u Bosni i Hercegovini. Online kampanja je sačinjavala devet poruka članova i članica Ženske romske mreže koje su se odnosile na to da Romkinje imaju pravo da donose odluke u svoje ime, da participiraju na mjestima odlučivanja, da ostvare svoje mjesto u društvu te pravo na političku participaciju.

Agencija za ravnopravnost spolova BiH je žensku romsku mrežu finansijski podržala tokom kampanje. Ali kako su sve aktivnosti otkazane, sredstva su preusmjerena na pomoć Romkinjama u romskim zajednicama u Tuzli, Kakanju, Visokom, Prnjavoru i Bijeljini.

Sredstva koja smo dobili bila su namijenjena za aktivnosti tokom kampanje, budućii se nisu mogli održati sastanci, tražili smo da ista preusmjerimo za pomoć najugroženijim Romkinjama i njihovim porodicama u vidu paketa hrane i higijenskih sredstava. Finansijku podršku Agencije za ravnopravnost polova BiH  smo podijelili jednako na članice mreže u Visokom, Kaknju, Tuzli, Prnjavoru i Bijeljini – rekla je Indira Bajramović, direktorica udruženja žena Romkinja „ Bolja Budućnost iz Tuzle.

Romske zajednice su teško pogođene pandemijom virusa Covida-19. S obzirom na to da većina Roma i Romkinja nije zaposleno i da osnovna sredstva za preživljavanje ostvaruju skupljanjem sekundarnih sirovina, našli su se u veoma nezahvalnoj poziciji.  Mali je broj oni koju su imali ušteđevinu koji ima je poslužila za nabavku osnovni namjernica. Mjerama zaštite su onemogućeni da ostvare osnovna sredstva za život.

Članice Mreže rade sa velikim broj Romkinja koje žive u teškim i lošim uvjetima, tako da im je ova pomoć dobro došla – dodala je Bajramović.

Ovim je gestom  i načinom rada  ženska romska mreža „Uspjeh“ pokazala da se i u vremenu krize bore za prava onih koje zastupaju. #OpreRomnja #NaprijedRomkinje.

(portal-udar.net)