Obilježeno 20 godina Rezolucije UN Vijeća sigurnosti 1325 „Žene, mir i sigurnost“

Iako su postignuti dobri rezultati provođenjem Rezolucije 1325, i dalje preostaje dosta toga da se uradi kako bi se ostvarila ravnopravnost spolova, a u narednom period svi akteri treba da zajedno djeluju prema zajedničkom cilju

641

U cilju obilježavanja 20 godina od usvajanja UN Rezolucije 1325, „Žene, mir i sigurnost“, Agencija za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, OSCE misija u BiH, Ured specijalnog predstavnika EU u BiH i UN Women BiH danas su obilježili ovaj datum zajedničkim  pozivom na povećanje učešća te puno uključenje i doprinos žena u sprečavanju i rješavanju sukoba i u izgradnji mira i sigurnosti.

Zbog aktuelne epidemiološke situacije, ova aktivnost je održana online putem ZOOM-a.

U uvodnom dijelu online konferencije, obratili su se ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, Miloš Lučić, te minister odbrane BiH, Sifet Podžić, a zatim i šefica Misije OSCE u Bosni i Hercegovini, Kathleen Kavalec, zamjenica šefa EU delegacije u BiH Ekaterina Dorodnova, šef Odjela za razvojnu saradnju, Ambasada Švedske u BiH Torgny Svenungsson, te UN rezidentna koordinatorica u BiH Ingrid Macdonald.

Dvije decenije su prošle od kada je donesena rezolucija koja je u prvi plan stavila žene, mir i sigurnost. Usvajanje ove Rezolucije je naročito važno jer je to prva rezolucija koja se konkretno bavi  uticajem sukoba na žene i djevojke, ističući potrebu za njihovom zaštitom tokom i nakon sukoba. Rezolucija 1325 poziva strane u oružanom sukobu da poduzmu ozbiljne mjere da zaštite žene i djevojke od seksualnog i rodno zasnovanog nasilja.

Ministar za ljudksa prava i izbjeglice BiH, Miloš Lučić, naglasio je da trenuntno postoje brojni sigurnosni izazvovi kao što su migracije, nasilni ektremizam i trenutna epidemiološka situacija izazvana virusom Covid 19.

Neophodno je donošenje javnih politika i nacionalnih akcionih planova za primjenu ove Rezolucije, kao regionalna i međunarodna razmjena praksi I iskustava – istakao je Lučić.

Donošenjem trećeg Akcionog plana za provedbu ove rezolucije za period 2018. – 2022., Bosna i Hercigovina je pokazala opredijeljenost i kontinuitet u njenom sistemskom provođenju.

Ministar Lučić je posebno naglasio da je Akcioni plan BiH prepoznat na regionalnom i globalnom nivou kao javna politika koja pokazuje visok nivou institucionalnih vlasništva u svim procesima izrade i provođenja, a Koordinacioni odbor za nadzor provođenja ovog Akcionog plana, kojeg imenuje Savjet Ministara BIH, predstavlja primjer uspješne međuinstitucionalne saradnje.

Ministar odbrane Sifet Podžić, istakao je poseban značaj Rezolucije što poziva na učešće žena u procesu donošenja odluka, sprečavanju konflikta, postkonfliktnim procesima, mirovnim dogovorima imirovnim operacijama.

Rezolucija ukazuje na posebne potrebe djevojčica I žena u toku ratnih sukoba I potrebu njihove zaštite, te sprečavanje I kažnjavanje seksualnog  I svakog drugog nasilja nad ženama – dodao je Podžić.

Iako su postignuti dobri rezultati provođenjem Rezolucije 1325, i dalje preostaje dosta toga da se uradi kako bi se ostvarila ravnopravnost spolova, a u narednom period svi akteri treba da zajedno djeluju prema zajedničkom cilju.

(portal-udar.net)