Obljetnica udruženja „Siguran korak“: DJECA U RIZIKU TREBAJU BITI PRIORITET

336
??????????

Udruženje za razvoj i edukaciju mladih „Siguran korak“ iz Bijeljine je 12. septembra u Centru za kulturu obilježilo pet godina rada organizacije.

Kako je istakla predsjednica Begzada Jovanović, Udruženje je osnovano na inicijativu mladih ljudi koji su željeli promjene.

„Osnovali smo i Kancelariju za romska pitanja gdje su nam se otvorila vrata rada sa romskom zajednicom. Kroz kancelariju za romska pitanja je prošlo 125 građana romske populacije, a dobili su pomoć kroz popunjavanje raznih administrativnih zahtjeva koji nisu mogli sami ispuniti.  Zatim smo imali 11 žena koje su prijavile nasilje, neke od njih bile su u Sigurnim kućama, a  i smo im pomogli da riješiti neke svojed životne probleme i dobiju pravnu pomoć. Fokus aktivnosti je bio i rad sa djecom koja su na ulici“, rekla je Jovanović koja je i šefica kancelarije za Romska pitanja.

Nakon prezentacije koja je govorila o ključnim rezultatima i događajima u kojima je učestvovao „Siguran korak“, prisutni su imali priliku da pogledaju i uzmu promotivni materijal, a nakon toga volonterka Nada Mićanović ih je zamolila da na etiketi zapišu svoje prijedloge kako bi udruženje poboljšao svoje usluge i rad.

„Imali smo jako dobrih prijedloga, kao što su povezivanje sa drugim organizacijama i institucijama. Bilo je prijedloga za apliciranje projekata sa javnim institucijama, jačanje obrazovanja za saradnike i slično“, izjavila je Mićanović.

Jovanka Vuković, obudsman za djecu iz Bijeljine je rekla da je izuzetno važno da se Udruženje bavi zapuštenom djecom.

„S obzirom da ste radili sa djecom koja su u riziku, koja su prepuštena sami sebi, važno je da bude ciklus dug. Da se nastavi da se radi s tom djecom kako bi se ostvario veći pomak.  Samim time će te skloniti djecu sa ulice koja su u riziku. Zatim trebate u taj projekat da uključite instituciju Centar za socijalni rad kako bi i roditelji ozbiljnije sve prihvatili. Važna preporuka je da se uključe i roditelji i sa njima da se radi na značaju o tome koliko je važno da je dijete na sigurnom i u školskom sistemu“, rekla je Vuković.

Strateškim planom 2020-2022 godina Udruženje jasno izražava svoju namjeru da u zajednici i javnosti unaprijedi svoju vidljivost i prepoznatljivost, izgradi bolju saradnju sa institucijama i snažnu reputaciju na unaprijeđenju temeljnih društvenih vrijednosti.

Udruženje za razvoj i edukaciju mladih „Siguran korak“ je nevladina i neprofitna oranizacija koja  je zagovaračka platforma koja zastupa interese žena, mladih, te marginiziranih ranjivih grupa, osigurava aktivno učešće i razvija sistemska rešenja u cilju unapređenja položaja mladih kroz razvijanje strateških partnerstava kao i jačanje kapaciteta drugih subjekata omladinske politike.