Obrazovanje je ključ razvoja romske zajednice u BiH

Učesnicima konferencije, data je mogućnost da podijele svoja iskustva i naučene lekcije iz obrazovnih politika i politika zapošljavanja u Bosni i Hercegovini

1234
Aida Mihajlović (REF BiH), MUjo Fafulić (Romalen, Kakanj)

Romski obrazovni fond (REF) organizovao je danas u Sarajevu konferenciju pod nazivom “Izazovi i mogućnosti za romsku djecu i mlade Romkinje i Rome u Bosni i Hercegovini”, u okviru regionalnog  projekta “Povećane mogućnosti obrazovanja za romske učenike i mlade Romkinje i Rome na području Zapadnog Balkana i Turske”.

Učesnicima konferencije, data je mogućnost da podijele svoja iskustva i naučene lekcije iz obrazovnih politika i politika zapošljavanja u Bosni i Hercegovini.

Također, identifikovane si i glavni izazovi u zatvaranju jaza u pravičnosti za romsku djecu i nesmetanog prelaska mladih sa obrazovanja na zapošljavanje.

Među pozvanim panelistima su predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Pedagoškog zavoda Zeničko-dobojskog kantona, nacionalni Roma kontakt, Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH, Agencije za rad i zapošljavanje BiH, JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Vijeća Evrope, Romskog obrazovnog fonda i organizacija civilnog društva.

U tri glavne sesije govorilo se o pristupu kvalitetnom obrazovanju za romsku djecu te o perspektivama sa terena, zapošljavanju mladih Roma i Romkinja i strukturalnim i političkim promjenama za Rome i Romkinje u BiH, odnosno o širenju saradnje na državnom nivou

U uvodnom obraćanju, jedan od panelista, Mujo Fafulić, presjedavajući Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH, istakao je važnost obrazovanja romske djece od predškolskog uzrasta pa do viskog obrazovanja.

„Mnogo je problema sa kojima se susreće romska nacionalna manjina u BiH, međutim obrazovanje je prioritet nad prioritetima“, rekao je Mujo Fafulić, presjedavajući Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH.

Na nivou Zeničko-dobojskog kantona realizirane su brojne aktivnosti u oblasti obrazovanja, ali prema analizama Pedagoškog zavoda ovog kantona velika je razlika između broja upisane djece u škole i broja te djece koje završavaju upisane razrede.

„Na osnovu naših analiza razlika između broja djece koja su upisana i broja djece koja završe upisani razred je 450. Taj broj posljedica je današnjih sve većih odlazaka u inostranstvo, a u taj broj ubrajaju se i djeca koja napuštaju srednje škole. Pedagoški zavod još uvijek nema informacije koji su razlozi napuštanja školovanja ove djece“, istakla je Aida Salkić, direktorica Pedagoškog zavoda Zeničko-dobojskog kantona.

U drugoj sesiji gdje je akcenat stavljen na zapošljavanje mladih Roma i Romkinja.

Boris Pupić ispred Agencije za rad i zapošljavanje BiH, prezentirao je urađenu analizu o programima zapošljavanja Roma i Romkinja u BiH, u kojoj je učestvovalo 36 lokalnih zajednica.

Broj Roma i Romkinja na evidenciji biroa za zapošljavanje u 2018. godini  je 3519 od kojih je 7 sa završenim fakultetom a čak 3156 nisko kvalificiranih radnika.

Od 2009. do 2017. putem programa zapošljavanja Roma zaposleno oko 800 Roma/Romkinja. Od tog broja oko 600 Roma/Romkinja zaposleno je kod poslodavaca (75%), a ostatak (25%) je samozapošljavanje.

U okviru ove analize putem intervjua sa poslodavcima analizirani su stavovi poslodavaca o zapošljavanju Roma, njihovi motivi za zapošljavanje i odnos prema zaposlenim Romima.

„Skoro 26 procenata Roma/Romkinja radi nakon prestanka sufinansiranja, 93,18% poslodavaca je zadovoljno Romima kao radnicima, te bi ponovo zaposlili Rome/Romkinje, 100% poslodavaca kao osnovni motiv zapošljavanja navodi visinu iznosa dobivenih sredstava. Ipak, iako su sredstva presudna za javljanje na program 65,91% poslodavaca je potvrdilo da su im stvarno trebali radnici a njih 34,09% prijavili su se samo zbog sredstava a ne zbog potrebe za radnicima“, naveo je Boris Pupić iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Na ovoj konferenciji izneseni su izazovi i mogućnosti za mlade Rome i Romkinje u BiH, ali se dosta govorilo i o budućim planovima, strateškom djelovanju i razmjeni iskustava.

Boris Pupić

Kao što je na početku rečeno, a s tim su se složili i svi učesnici ovog događaja, zaista je veliki broj problema sa kojima se susreće romska nacionalna manjina u BiH a obrazovanje je početak i osnovni uslov za nastavak rješavanja ostalih problema.

Mladim Romima i Romknjama je potrebno dati priliku i obezbijediti uključivanje u obrazovni sistem, jer samo obrazovan čovjek može doprinijeti sveukupnom razvoju romske zajednice u BiH.

Projekta “Povećane mogućnosti obrazovanja za romske učenike i mlade Romkinje i Rome na području Zapadnog Balkana i Turske, podržan je grant sredstvima Evropske unije i sufinansiranje Romskog obrazovnog fonda.