OBRAZOVANJE U SRBIJI: Fondacija za obrazovanje Roma pomaže đacima da lakše prate online nastavu

Osim tehničkih pomagala za ovu školsku godinu, Fond za obrazovanje Roma je organizovao letnje škole kako bi učenici nadoknadili propušteno. U održavanje radionica i pružanje podrške deci i roditeljima uključio se i pokret Opre Roma

925
Foto: Ilustracija

Novi kombinovani model obrazovanja uzrokovan pandemijom COVID-19,  vratio je decu iz romske zajednice u Srbiji korak nazad. Nakon što su se škole zatvorile, mali broj broj đaka iz romskih porodica mogao je  da prisustvuje online časovima, bude deo viber grupa i radi domaće zadatke od kuće.  Infrastrukturni, ekonomski, zdravstveni i drugi problemi odvojili su ih od obrazovnog sistema.

Kako bi ih motivisali da nastave školovanje, nadoknade propušteno i lakše krenu u novu školsku godinu Fondacija za obrazovanje Roma je uz podršku Švajcarske razvojne agencije i delegacije Evropske unije kreirala „Emergency Fund“. Kroz ovaj fond obezbeđena je podrška deci romske nacionalnosti u Srbiji za praćenje onlajn nastave.

Više od 500 romske dece osnovnoškolskog uzrasta dobilo je internet i tablet računar putem kojeg mogu da prate nastavu na daljinu, pomažemo im da savladaju gradivo i organizujemo dodatne časove. Svi podeljeni tablet računari i internet kartice će i nakon završetka projekta ostati na raspolaganju deci iz najugroženijih porodica, kako bi nesmetano pohađali nastavu – kažu u REF-u.

Pored dece, projektom su obuhvaćeni i roditelji. I njima su partnerske organizacije na raspolaganju za korišćenje tableta i svih aplikacija potrebnim za učenje na daljinu, a obezbeđena im je i psihološka podrška.

Osim tehničkih pomagala za ovu školsku godinu, Fond za obrazovanje Roma je organizovao letnje škole kako bi učenici nadoknadili propušteno. U održavanje radionica i pružanje podrške deci i roditeljima uključio se i pokret Opre Roma.

Širenje virusa korona koji se pojavio početkom ove godine uticao je na celokupno stanovništvo. Epidemija nije samo pokazala da je ceo svet globalno povezan, već se jasno oslikao i jaz između bogatih i siromašnih. Kapitalistička priča da smo svi jednaki i san da možemo biti viša klasa samo ukoliko poželimo je pao u vodu, a isplivale su sa dna sve prljavštine modernog društva – kažu u pokretu Opre Roma.

Obrazovni proces koji se vidi kao glavni kanal društvene pokretljivosti, za siromašne i ugrožene se u toku pandemije zatvorio. „Na osnovu brojnih pokazatelja vidimo da su Romi jedna od najviše pogođenih etničkih  manjina. Naš pokret je od početka pandemije nalazio načine kako zajedno sa romskom zajednicom reši  probleme koji su bili tu i pre korone, ali su sada samo jasnije izraženi“, ističu aktivisti.

Oni su zajedno sa lokalnim institucijama i uz pomoć donacija podelili 929 humanitarnih paketa zajednicama iz 11 lokacija. Sa  Fondacijom  za otvoreno društvo priključili su se  projektu  „Podrška učenicima romske nacionalnosti u prevazilaženju posledica pandemije COVID-19 u obrazovanju“, jer se uvidela važnost obrazovanja i značaj koji ima na nove naraštaje.

Projekat je omogućio da učenici koji nisu imali pristup nastavi na daljinu nadoknade propušteno gradivo i uspešnije nastave obrazovanje tokom školske 2020/21 godine. Obuhvatio je 300 učenika iz 10 gradova u Srbiji. Letnja škola je doprinela da se kroz dopunsku nastavu pomogne da učenici prevaziđu teškoće u obrazovanju, održe motivaciju i nastave svoje školovanje. Za sve učenike obezbeđena je i donacija besplatnog interneta od Telekoma u trajanju od 12 meseci kao i školski pribor.

Koliko je sama letnja škola uticala na učenike potvrđuju i razne zanimljive priče koje su nam nastavnici slali u toku trajanja letnje škole. Učenici su govorili kako im je lakše i zanimljivije da uče koristeći internet, bili su aktivniji na časovima i slobodniji da pitaju šta im nije bilo jasno. Oduševljenje pokazuju i nastavnici koji ne samu da su se trudili da što bolje objasne gradivo koristeći svakodnevne primere već se osećaju motivisanijim i raspoloženijim da otpočnu novu školsku godinu – kažu u pokretu Opre Roma.

Tokom letnje škole učenici su bili u mogućnosti da nadoknade znanje iz predmeta iz kojih su imali slabe ocene, dok su ostali predmeti ostavljeni za početak školske godine.

Školska godina je sada uveliko počela, deca koja su obuhvaćena ovim projektom mogu da koriste tablete za nedelju kada je škola online.

Problemi oko kombinovane nastave i dalje su preveliki i predstavljaju ogroman zalogaj za zajednicu koja se i danas bavi egzistencijalnim pitanjima. Ono što je zabrinjavajuće je da su počele priče kako će se sa online obrazovanjem nastaviti i u buduće kada virus prođe. Ukoliko se to desi ovaj problem mora da se sistemski reši, donacije i projekti neće biti dovoljni da obuhvate sve ugrožene i siromašne porodice koje nisu opremljene tehničkimsredstvima – naglašavaju u pokretu Opre Roma

Aktivnosti u okviru „Emergency Fund-a” biće sprovođene do kraja 2020. godine Centar za edukaciju Roma i etničkih zajednica, Udruženje Roma Beočin i Fond za otvoreno društvo u saradnji sa pokretom Opre Roma Srbija, čine tim partnerskih organizacija koje realizuju pomenute aktivnosti za podršku deci romske nacionalnosti u školovanju.

(portal-udar.net)