Obrazovanje i zapošljavanje Roma nije samo moralni i socijalni imperativ, već i ekonomska potreba

Osiguranje jednakih mogućnosti za Rome kroz obrazovanje i zapošljavanje nije samo moralni i socijalni imperativ, već i ekonomska potreba

1702
Foto: Open Society Roma Initiatives

Evropska komisija i Fond otvoreno društvo (OSF) pokrenuli su novi projekat za povećanje mogućnosti obrazovanja romskih studenata i mladih Roma na zapadnom Balkanu i Turskoj. Projekat, koji sprovodi Fond za obrazovanje Roma (REF), posebno će doprinijeti unapređenju zapošljavanja romske omladine kroz obezbjeđivanje nesmetane tranzicije romskih studenata iz procesa obrazovanja u zapošljavanje.

Govoreći na ceremoniji potpisivanja u Briselu, Christian Danielsson, generalni direktor Evropske komisije za evropsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju, između ostalog je naglasio da se moraju premostiti dramatične praznine u učešću romske omladine u obrazovanju na svim nivoima.

„Projekat koji pokrećemo će se baviti ovim izazovom, na taj način će se otvarati bolje mogućnosti za zapošljavanje mladih Roma kada napuste školu i započnu život kao odrasle osobe“, rekao je Danielsson.

Zamjenik predsjedavajućeg Fonda za otvoreno društvo, Aleksander Soros, rekao je kako je Fond već više od 30 godina posvjećeno obrazovanju Roma i borbi protiv diskriminacije i nedostatku mogućnosti sa kojima se Romi često suočavaju.

„Vidjeli smo da Romi napereduju u obrazovanju kada su ispunjeni odgovarajući uslovi. Na Zapadnom Balkanu, ključna je saradnja sa Evropskom komisijom, Fondom za obrazovanje Roma i lokalnim grupama. Javna posvećenost više lidera iz regiona pružila je dodatni zamah ovom procesu. Toplo pozdravljamo pojačan rad evropskih institucija koje signaliziraju značajan napredak koji obećava napredak Roma i njihovo uključivanje“, dodao je Soros.

Foto: Open Society Roma Initiatives

Osiguranje jednakih mogućnosti za Rome kroz obrazovanje i zapošljavanje nije samo moralni i socijalni imperativ, već i ekonomska potreba. Prema istraživanju Roma 2017, u zemljama kao što je Srbija, u narednih 15 do 20 godina, Romi mogu predstavljati između 14 i 29 procenata ukupnog broja novih ljudi na tržištu rada. Ipak, širom regiona, stope završavanja srednjeg obrazovanja među ranjivim Romima u prosjeku je 20 procenata u poređenju sa 84 procenata za neromske učenike; između 62 i 82 odsto romske omladine nije u radnom odnosu, obrazovanju ili nekoj vrsti obuke, u poređenju sa između 24 i 30 procenata neromske populacije.

Projekat će trajati tri godine i implementiraće ga Fond za obrazovanje Roma (REF) u partnerstvu sa nacionalnim i subnacionalnim organima za obrazovanje i zapošljavanje, romskim nevladinim organizacijama i lokalnim organizacijama civilnog društva. Projekat će promovisati jednako učešće u kvalitetnom obrazovanju romske djece i omladine, od predškolskog do univerzitetskog i stručnog usavršavanja. Ukupan doprinos projekta Evropskoj komisiji iznosi 2,8 miliona evra.

(portal-udar.net/ec.europa.eu)