Obrazovanjem mijenjamo sebe i ljude oko sebe

Ona radi kao asistentica u osnovnoj školi „Osman Nakaš“ u Sarajevu, sa učenicima romske populacije, gdje njima, ali i roditeljima i čitavoj zajednici pruža znanja za lakši pristup obrazovanju

3718
Murisa Halilovic, Foto: Almir Panjeta

Poznato je da diskriminacija, siromaštvo i drugi problemi otežavaju integraciju mladih Roma, međutim, neki od njih su se ipak izborili za svoje mjesto u društvu. Oni zauzimaju značajne pozicije i njihova imena su prepoznatljiva. Murisa Halilović, mlada Romkinja iz Visokog, pronašla je svoje mjesto u društvu i to zahvaljujući neumornom radu i stalnim dokazivanjem.

Stavovi su me branili

Murisa je studentica druge godine Fakulteta političkih nauka, na odsjeku za Socijalni rad. Ona smatra da je prvo „pravilo“ za uspjeh-obrazovanje.

–  Bez obzira  na tešku socijalno-ekonomsku situaciju, Romi šalju djecu u školu. Jedini način da uspijemo jeste da ne odustajemo i da stalno budemo svjesni svojih prava. Obrazovanjem krećemo da mijenjamo sami sebe, a onda to znanje počnemo dijeliti sa svojom okolinom, objasnila je Murisa.

U razgovoru sa nama, ona se prisjećala djetinjsva i kada je kao mala učestvovala u nekim radionicama, koje su joj puno pomogle u odrastanju. Danas, nakon toliko godina, Murisa je edukatorica na istim tim radionicama na kojima je nekada bila učesnica.

– Kao dijete sam učila nove stvari koje donosi život. Družila sam se bez ikakvih saznanja šta su predrasude. Bila sam dijete željno igre i znanja  sa drugim i drugačijim od sebe. U toku mog osnovnog školovanja sam shvatila da ne postoji spoznaja o jednakostima, ili da moramo  postati  jednaki, nego smo bili djeca i svi smo bili isti, prisjećala se Murisa.

Moja misija su svi mladi u BiH

Pored obaveza koje ima u organizaciji Budi mi prijatelj, Murisa radi na projektu Obrazovanje i uključenje Roma u sistem obrazovanja, koga podržava Caritas BiH.

Ona radi kao asistentica u osnovnoj školi „Osman Nakaš“ u Sarajevu, sa učenicima romske populacije, gdje njima, ali i roditeljima i čitavoj zajednici pruža znanja za lakši pristup obrazovanju.

Murisa kao asistentica radi već tri godine, a njen prvi angažman bio je u osnovnoj školi „Avdo Smailović“ u naselju Buća Potok također u Sarajevu. Rad na ovom projektu, Murisa je shvatila kao priliku za kvalitetnije uključivanje romske djece u sistem obrazovanja i načinom za razbijanje predrasuda o tome. Njen angažman kao asistentice, podrazumijeva povezivanje romskih porodica i škole, te ostalih institucija koje su od krucijalne važnosti za romsku zajednicu.

– Moja uloga je zapravo uloga edukatorice/učiteljice, gdje u sklopu školskih radnih dana, sa djecom romske populacije na dodatnoj nastavi, sustižemo sve školske obaveze po nastavnom planu i programu, objasnila je ona.

Za Murisu u prvom planu su obrazovanje djeteta i prikazivanje svjetlije strane obrazovanja. Na taj način, ona pruža podršku roditeljima čija su djeca uključena ili se tek trebaju uključiti u sistem obrazovanja.

Forum predstave kao rješenje problema

Murisa je pored svih aktivnosti kojima je okupirana, dio svog vremena posvetila Forum teatru. Prepoznajući probleme sa kojima se Romi svakodnevno susreću, a ponajviše mladi, Murisa je odlučila da kroz forum predstave široj publici pokaže sa kakvim se problemima svakodnevno suočavaju mladi Romi. Do sada su realizovane predstave na teme maloljetničkih brakova, diskriminacije prilikom zapošljavanja, te kampanje „Back to school- Vraćamo se u školu“ i mnoge druge.

(portal-udar.net)