TUZLA: OBRAZOVANJEM ZA BOLJU POZICIJU NA TRŽIŠTU RADA

1415

U  sklopu projekta „Mladi Romi aktivni na tržištu rada“ na području Tuzlanskog kantona (TK) počela je realizacija aktivnosti projekta koje implementira udruženje „Euro Rom“, a podržava Fond otvoreno društvo.

Mladi Romi su učestovali na prvoj radionici i dobili mogućnost da se upoznaju na koji način mogu da budu aktivni  i jednaki na tržistu rada kroz komunikacijske vještine. Cilj projekta je da se polaznici osnaže za rad kod poslodavca kao i za pokretanje vlastitog biznisa, što je u skladu sa Akcionim planom za zapošljavanje Roma i programima koje objavljuje Federalni zavod za zapošljavanje Roma i Služba za zapošljavannje TK.

Učesnici su naveli da su obrazovanje i zapošljavanje dva najveća problema romske zajednice na području TK-a, kao i nedovoljno poznavanje radnih prava i načina njihovog ostvarivanja kako bi bili jednaki na tržištu rada. Problemi zapošljavanja i obrazovanja su usko povezani jer bez kvalitetnog obrazovanja mladi ljudi ne mogu ni dobiti priliku da se zaposle. Svi romski lideri imaju jedinstven stav da probleme obrazovanja i zapošljavanje treba rješavati paralelno i da su oni direktno vezani za kompletan društveni položaj Roma u društvu, uključujući i političku poziciju.

„Svi mladi ljudi generalo na području Tuzlanskog kantona nalaze se u lošoj ekonomskoj situaciji, a posebno mladi Romi koji osjećaju i veoma izraženu diskriminaciju kada je u pitanju zapošljavanje. Mi smo tu da kroz edukaciju stekenemo znanje koje će nam nam poslužiti tokom apliciranja za posao i da budemo jednaki na tržištu rada kao i ostali„ – izjavio je Ajdin Beganović, učesnik radionice.