Odgovorite! – Šta Romi trebaju da traže od novih vlasti – iznesite stav ili budite sagovornik!

307
Foto: Parlament.ba

U oktobru 2022. održani su Opšti izbori gdje je izlaznost bila najmanja do sada, svega 50 posto. Procjena nevladinih organizacija koje se bave romskim pitanjima je da je bio još slabiji odziv Roma. Politički kandidati romske nacionalnosti koji su se takmičili na listama većinskih partija nisu uspjeli ući u parlamente. No i da jesu, pitanje je koliki bi uticaj imali za značajnije promjene vezane za inkluziju Roma u društvo.

Stoga Vas pozivamo da popunite upitnik ispod i iznesete svoje stavove vezano za ključne principe i potrebe političke participacije Roma, a posebno za ono što romska zajednica treba tražiti od novih vlasti kako bi se nastavilo rješavanje brojnih problema sa kojima se susreće romska populacija u BiH.

Vaši podaci će biti anonimni, a odgovori će se koristiti samo kao jedan od podataka za pisanje istraživačkog teksta na ovu temu. Dakako, ako želite da od Vas uzmemo izjavu (Vaš stav odnosno razmišljanje) na ovu temu, u zadnjem pitanju upitnika možete ostaviti podatke.

Hvala Vam!