Odobren Nacrt zakona o organizacijama osoba s invaliditetom

Po obrazloženju iz Vlade, taj zakon uređuje postupak i uslove sticanja statusa organizacija osoba s invaliditetom i civilnih žrtava rata, njihovih reprezentativnih organizacija, područje, svrhu i ciljeve djelovanja, zadatke, vođenje registra organizacija, finansiranje te druga pitanja od značaja za funkcionisanje organizacija na nivou općina, kantona i Federacije BiH

808
Foto: Fena/arhiv

Zastupnički dom Federalnog parlamenta odobrio je na sjednici Nacrt zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba s invaliditetom i civilnih žrtava rata.

Tekst je upućen u dvomjesečnu javnu raspravu.

Tokom zastupničke rasprave danas, jedina se za riječ javila Amela Kuskunović iz Naše stranke i ustvrdila da ovaj nacrt zakona ne odgovara interesima kategorija na koje se odnosi i da ga stoga treba vratitli na doradu predlagaču, Federalnoj vladi.

Po obrazloženju iz Vlade, taj zakon uređuje postupak i uslove sticanja statusa organizacija osoba s invaliditetom i civilnih žrtava rata, njihovih reprezentativnih organizacija, područje, svrhu i ciljeve djelovanja, zadatke, vođenje registra organizacija, finansiranje te druga pitanja od značaja za funkcionisanje organizacija na nivou općina, kantona i Federacije BiH.

Organizacija osoba s invaliditetom (OOSI) je udruženje koje okuplja osobe s istom vrstom invaliditeta, urođenog ili stečenog van ratnih okolnosti, kao i ono koje okuplja osobe sa statusom invalida rada, bez obzira na vrstu invaliditeta, i djeluje u interesu svoga članstva i u javnom interesu, na svim područjima od značaja za njihov položaj definiran Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom.

Organizacija civilnih žrtava rata (OCŽR) je udruženje koje okuplja osobe s utvrđenim statusom civilne žrtve rata i djeluje u interesu svoga članstva i u javnom interesu, na svim područjima definiranim Konvencijom i drugim od značaja za njihov položaj.

Svrha OOSI i OCŽR je da na osnovama dobrovoljnog udruživanja i zajedničkih potreba, promovišu i zagovaraju, štite i ostvaruju interese populacije koju okupljaju, s ciljem uživanja propisanih prava, postizanja jednakih mogućnosti i njihovog punog uključivanja.

Zakon definira reprezentativne općinske, kantonalne i federalne OOSI i OCRŽ, navedeno je između ostalog u obrazloženju.

(FENA)