Održan sastanak o podršci romskim porodicama u BPK-u

Cilj sastanka bio je dogovor o nastavku zajedničkog, međusektorskog djelovanja i planiranja narednih aktivnosti u interesu romskih porodica koje žive na području ovog kantona.

726
Foto: Fena

Centar za socijalni rad Bosanskopdorinjskog kantona (BPK) Goražde i misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini danas su u Goraždu organizirali sastanak o temi “Pomoć i podrška romskim porodicama na području BPK Goražde“.

Cilj sastanka bio je dogovor o nastavku zajedničkog, međusektorskog djelovanja i planiranja narednih aktivnosti u interesu romskih porodica koje žive na području ovog kantona.

Sastanku  su prisustvovali i predstavnici kantonalnih ministarstava, za socijalna pitanja, unutrašnje poslova te obrazovanje, zatim Grada Goražda, Skupštine BPK i Službe za zapošljavanje BPK te pedagozi osnovnih škola i Dječijeg vrtića “SOS Kinderdorf“.

Naglašeno je da su u ovoj oblasti ostvarena važna postignuća, da se realizuju vrlo značajne aktivnosti na stambenom zbrinjavanju romskih porodica te planiraju projekti koji uključuju edukaciju i inkluziju, kako starijih članova romskih porodica tako i djece.

Poznato je da je na području BPK romska nacionalna manjina najmalobrojnija, da je socijalno i na druge načine ugrožena i da pripadnici romske manjine imaju najkraći životni vijek zbog uslova života. Na području BPK živi devet romskih porodica. Danas analiziramo šta su pojedinačno svi akteri u ovom procesu uradili, a šta smo učinili skupa i šta nam predstoji da uradimo – istakla je direktorica Centra za socijalni rad BPK Goražde, Mediha Jašarević-Hodžić.

Mišljenja je da je u toku protekle godine urađeno mnogo u smislu brige o romskim porodicama.

– S ciljem obezbjeđenja uslova za stanovanje Roma, na području naselja Podhranjen u Goraždu grade se četiri stambene jedinice, namjenjene za stambeno zbrinjavanje romskih porodica s najviše djece. Vjerujemo da će to te porodice motivirati da pokrenu vlastiti proces socijalne i druge inkluzije, posebno da uključuju djecu u predškolsko i osnovno obrazovanje. Rome smo ovdje motivirali da aktivno traže zaposlenje i sada imamo četvero prijavljenih na evidenciji kantonalne Službe za zapošljavanje, a njihovim eventualnim zaposlenjem sanirali bi se i drugi problemi, kao što su zdravstveni, socijalni, obrazovni – navela je Jašarević – Hodžić.

Naglasila je i potrebu značajnijih edukacija u cilju odgovornog odnosa romskih porodica prema stambenim prostorima u koje će useliti te istakla da su s ciljem suzbijanja problema maloljetničkog prosjačenja i zaštite djece od zloupotrebe takođe realizirane određene aktivnosti.

(FENA)