Održana obuka za vaspitače, učitelje i romske asistente: Obrazovanje da bude dostupno svima

437

Obuka za vaspitače, učitelje i romske asistente održana je juče u bijeljinskom vrtiću “Čika Jova Zmaj”. Cilj obuke je unaprijediti njihove kompetencije u radu sa djecom i porodicama iz osjetljivih kategorija stanovništva, sa naglaskom na romsku populaciju, a u okviru projekta “Da, to sam ja”.

Ovaj projekat ima za cilj da podigne svijest šire javnosti o važnosti uključivanje sve djece u proces obrazovanja, a realizuje ga Udruženje „Porodični krug“ iz Bijeljine, u saradnji sa Udruženjem za promociju obrazovanja Roma „Otaharin“.

Direktor vrtića „Čika Jova Zmaj“, Slaviša Vujanović, rekao je da ovaj skup ima za cilj uključivanje djece iz socijalno ugroženih porodica romske populacije u sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja, a samim tim i osnovne škole.

„Ono što moram reći jeste da mi u predškolstvu radimo na dostupnosti vrtića za sve ranjive kategorije, posebno za djecu iz romske populacije. Do sada smo kroz razne projekte koje smo realizovali u saradnji sa Gradskom upravom, Otaharinom, UNICEF-om uključivali djecu iz tih zajednica u program pripreme za polazak u školu. Nažalost, predškolsko vaspitanje i obrazovanje nije dio besplatnog obrazovnog sistema, a naša želja je da vrtić svima bude dostupan. Mi pokušavamo da kroz realizaciju različitih projekata koje realizujemo sa vladinim i nevladinim organizacijama učinimo vrtić dostupan svima, posebno djeci koja nisu u stanju da se uključe u redovan program“, kazao je Vujanović.

Predsjednica Udruženja Porodični krug Slađana Miljenović također je naglasila da ovaj projekat ima za cilj da podigne svijest javnosti o važnosti uključivanja sve djece u proces obrazovanja.

„Kao što znamo, broj djece iz romske populacije koji je uključen u obrazovanje je jako mali. Stoga smatramo da je izuzetno važno najprije osvijestiti samu romsku populaciju o važnosti obrazovanja njihove djece. Također je veoma važno unaprijediti kompetencije učitelja, vaspitača i asistenata koji rade sa tom djecom. Njihova uloga je višestruka. Njihove kompetencije u radu sa djecom iz osjetljive kategorije je vrlo važano osnažiti i između ostalog to je možda i jedan od važnijih ciljeva ovog projekta“, rekla je Miljenović.

Sanita Smajić, studentkinja Pedagoškog fakulteta i članica udruženja Otaharin, rekla je da je obrazovanje ključ uspjeha.

„Romska djeca ne idu u školu najviše zbog loše ekonomske situacije, jer roditelji ne rade. Djeca iz romskih zajednica često izlaze na ulicu da rade pomažući svojim roditeljima, misleći da im je to obaveza, a ne da je to škola. Svi znamo da je dječija obaveza školovanje, odnosno obrazovanje. Institucije se bore da našu djecu upute ka obrazovanju, ali ključni problem je u romskoj zajednici koja još uvijek nije podigla svijest o važnosti obrazovanja. Ja smatram da je predškolsko obrazovanje jako bitno za dalji napredak djece“, kazala je Smajić.

Pedagogica Udruženja Porodični krug, Danica Mojić, rekla je da donosioci odluka moraju shvatiti da romska populacija ima ista prava kao i svi drugi, i da svako dijete ima pravo na obrazovanje.

„Današnja obuka više je namijenjena vaspitačima, učiteljima i romskim asistentima, kao pojedincima koji su izloženi dodatnom stresu sa osjetljivim kategorijama, jer je sa njima izuzetno teško raditi. Zbog lošeg starta koji ta djeca imaju, kao što je nepoznavanje jezika, smatram da su romski asistenti veoma važni u tom vaspitno obrazovnom procesu”, kazala je Mojić.

Okrugli stolovi i obuka su već održani u Doboju i Prnjavoru, a u Bijeljini okrugli sto će biti sljedeće sedmice. Završna konferencija će biti 28. decembra na Pedagoškom fakultetu u Bijeljini, kada će se predstaviti rezultati ovog projekta.