Održana sjednica Rektorske konferencije BiH: Podrška otvaranju Katedre za romski jezik

504

Rektorska konferencija Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj sjednici je podržala  nastojanja Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH da se na javnim univerzitetima oformi i Katedra za romski jezik i književnost.

Predsjedavajući tog odbora Dervo Sejdić, koji je s predstavnikom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH Adnanom Jasikom i dr. filoloških nauka Hedinom Sijerčić prezentirao „Okvirni akcioni plan u obrazovnim potrebama Roma/Romkinja 2018.-2022. godnine“, a koji je sačinilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, istakao je kako su, kroz prezentaciju tog dokumenta, govorili o standardizaciji i udžbeničkoj literaturi za izučavanje romskog jezika.

Ono što je najbitnije, romski jezik, kada bude uveden, da li na univerzitete ili u osnovne škole, trebaju da ga izučavaju svi oni koji žele. Dobili smo podršku, što sam i očekivao. Kada razgovarate sa stručnjacima iz zanata, onda vas vrlo lako razumiju i podrže ono što želite. Zaista sam sretan što sam imao priliku da razgovaram sa gospodom rektorima univerziteta u BiH – kazao je Sejdić, te izrazio nadu da će uskoro svi građani imati priliku da izučavaju i romski jezik.

Istaknuo je da ga raduje činjenica da je u ovom trenutku na javnim bh. univezitetima studira više od 50 studenata romske nacionalnosti.

Rektor Univerziteta „Džemal Bijedić“ iz Mostara Elvir Zlomušica istakao je nakon izlaganja predstavnika Roma da se osjećao malo i potrešeno što se Romi u BiH ne nalaze u boljim uslovima.

To će nam, u svakom slučaju, biti jedan od uslova prilikom pristupanja evropskim integracijama – kazao je.

Naglasio je da su rektori javnih univerziteta i svi javni univerziteti u BiH dali otvorenu, bezrezervnu podršku ka pronalaženju različitih puteva za poboljšanje života Roma i romske zajednice u BiH.

Dodao je da su donijeli zaključak kako će, na jednoj od narednih konferencija, razgovarati i o egzaktnim pokazateljima za operacionalizaciju tog procesa, jer im ti podaci danas nisu bili prezentirani.

(Portal Udar)