Održana sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

742
Foto: Arhiva PSBiH

Na 62. sjednici Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine primljena je k znanju Informacija Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH o Preporukama Vijeća Evrope o uključivanju historije Roma i/ili putnika u školske programe i nastavna sredstva.

Kako je navedeno u Informaciji, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH zaprimilo je navedene preporuke, koje će, nakon službenog prevođenja i lektorisanja, uputiti nadležnim institucijama, kao i Vijeću nacionalnih manjina BiH.

U vezi s Informacijom o utrošku sredstava Vijeća nacionalnih manjina BiH i planiranjem budućih aktivnosti Vijeća, Vijeće je odlučilo da od Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH zatraži dodatne podatke o preostalim finansijskim sredstvima Vijeća i mogućnostima njihovog utroška.

Također, članovi Vijeća odlučili su da organiziraju tematsku sjednicu, na kojoj bi se razmatrao rad organizacija nacionalnih manjina u BiH u uslovima pandemije virusa korona, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.

(FENA)