Okrugli sto o problemima mladih tokom pandemije

658
Foto: Ilustracija

Vijeće za djecu BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, u saradnji sa UNICEF-om i drugim partnerima, a povodom Međunarodnog dana djeteta, organizovali su okrugli stol na temu „Posljedice COVID-a u obrazovanju, kvaliteta, inkluzija i mentalno zdravlje“.

Govornici ovog okruglog stola bila su, između ostalih, i sama djeca, te na taj način imali smo priliku da čujemo koji su to problem i sa kakvim situacijama su se djeca i mladi susretali tokom pandemije COVID-19 u proteklih godinu dana.

Jasmin Sinakijević, jedan od predstavnika grupe djece i mladih u Projektu „Povezivanje tačaka – unapređenje dječijih prava u BiH“ i predstavnik Vrijedni pažnje pokreta u BiH, ima 17 godina i dolazi iz Prnjavora, te je član udružeja “Romska djevojka-Romani ćej”. Druga je godina srednje frizerske škole.

Jasmin je u svom govoru prenio kako su on i njegovi vršnjaci doživjeli pandemiju, kako se to odrazilo na rad njihovog udruženja i generalno obrazovanja, te koju su temu, odnosno najmanje poštovano pravo djece indetifikovali u svojoj zajednici i šta će raditi po tom pitanju.

„Jedan od problema sa kojima su se djeca i mladi susreli na samom početku pandemije je što nisu svi bili u mogućnosti da im roditelji obezbijede mobilne telefone ili laptope preko kojih mogu da prate nastavu. Izgubio se sam kvalitet nastavnog programa i djeca su postala asocijalna”, rekao je Jasmin te dodao da i sada nakon određenog perioda njegovi vršnjaci više vremena provode u zadimljenim kafićima i na društvenim mrežama, da su se odvikli od zajedničkog druženja i razgovora.

Kroz projekat „Povezivanje tačaka-unapređenje dječijih prava u BiH“ Jasmin je sa grupom mladih ljudi, uz podršku udruženja Romani ćej, napravio istraživanje kako bi vidio na koji način mlade može animirati na zajedničko druženje.

„Kroz istraživanje koje se sastoji iz četiri djela, na prvom dijelu smo odmah vidjeli da je najveći problem mladih što nemaju adekvatan prostor na otvorenom gdje bi mogli da se okupljaju i druže. Naš cilj je da mladima obezbjedimo sve potrebno kako bi manje vremena provodili u zatvorenom prostoru i distancirali se“, kazao je Jasmin.

Okrugli sto je održan putem zoom platforme, a učesnik je bila i Saliha Đuderija, pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.