Okrugli sto u Bijeljini: Žene i djevojčice Romkinje višestruko diskriminirane u bh. društvu

654
Foto: FENA

Fondacija CURE, Fondacija za osnaživanje žena i Udruženje žena “Romkinja” iz Bijeljine organizirali su danas okrugli stol s ciljem predstavljanja važnosti podrške lokalnih institucija nevladinim organizacijama kako bi se poboljšali uvjeti života u Bijeljini, s posebnim fokusom na manjinske i marginalizirane grupe žena, ali i na zdravstvo.

Na skupu je prezentirana trenutna situacija sa kojom se susreću predstavnice manjinskih i marginaliziranih grupa, s posebnim fokusom na zdravstvenu zaštitu u Bijeljini.

Cilj organiziranja okruglog stola “Zagovaranje i promocija ženskih prava u Bijeljini s posebnim fokusom na zdravstvenu zaštitu” je ostvarivanje dijaloga između institucija na lokalnom nivou i organizacija civilnog društva čiji fokus djelovanja su ženska prava kako bi se ostvarili preduvjeti za saradnju i zajednički rad na implementaciji postojećih mehanizama i zakonskog okvira za ostvarivanje ravnopravnog tretmana i prava na život bez diskriminacije.

Uime Fondacije CURE i Fondacije za osnaživanje žena Selma Hadžihalilović predstavila je položaj žena i ponudila preporuke za daljnje djelovanje, a u izjavi za Fenu pojasnila je da je skup prevashodno imao namjeru da potakne diskusiju o pravu na zdravlje Romkinja.

Dodala je da je na okruglom stolu predstavljen i Zalagački plan koji je zajednički izrađen s Fondacijom CURE i Udruženjem žena “Romkinje” za unapređenje postojeće situacije u kontekstu zaštite prava na zdravlje.

– Predloženo je da se u svojstvu jačanja pozicije lokalnih zdravstvenih medijatora zapravo podstanku mlade žene iz romske populacije da završe srednju medicinsku školu ili zdravstveni fakultet kako bi se ojačala romska zajednica – podvukla je Hadžihalilović.

Također, namjera je uspostaviti radnu grupu sa Zavodom za zapošljavanje koja bi bila zadužena za jačanje prijavljivanja Romkinja na biro za zapošljavanje te ostvarivanje 12 različitih statusa koje biro može dodijeliti.

Direktorica Udruženja građana za obrazovanje Roma “Otaharin” Bojana Jovanović kazala je Feni da je na ovom skupu ukazano na to da su žene i djevojčice Romkinje višestruko diskriminirane u društvu te da im je potrebna adekvatna podrška kako bi one ostvarile svoja prava.

– Iznijeli smo podatke do kojih smo došli u okviru Izvještaja “Glas Romkinja za ravnopravnost” koji se bavio i pristupom zdravstvu za žene i djevojčice Romkinje – dodala je Jovanović, naglašavajući da u Bijeljini postoji dobra praksa jer postoji romska medijatorica za pitanja zdravstva.

Njen zadatak je da pomogne ženama i djevojčicama u komunikaciji sa zdravstvenim ustanovama, a postoji i dobra saradnja s Domom zdravlja Bijeljina, kaže Jovanović, koji razumije i podržava rad nevladinih organizacija u promociji prevencije brige za zdravlje.

– Trebalo bi unaprijediti sistem pristupa određenim ljekarskim uslugama iz prizme siromaštva u kojem žive žene i djevojčice Romkinje – pojasnila je Jovanović.

Najveći problem Romkinja je ekstremno siromaštvo u kojem žive, naglašava Jovanović, kao i problem patrijarhalnih porodica i zajednice koja ih još više ograničava u tome da dosegnu svoje potencijale.

Napominje da nevladine organizacije već dugo rade na unapređenju položaja žena i djevojčica Romkinja, ali suočene su s viševjekovnim prisutnim tradicionalnim opstrukcijama njihovih prava zbog čega taj posao zahtijeva mnogo rada.

Okrugli sto realiziran je u okviru projekta “Zagovaranje za ženska prava” koji finansira Evropska unija, a realiziraju Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena u okviru kojeg će se kroz dvije godine implementacije projekta raditi na jačanju kapaciteta deset organizacija u deset općina, uz donošenje preporuka za institucije na lokalnom nivou o tome kako unaprijediti položaj žena.