Okrugli sto u Sarajevu: Najveći broj žrtava trgovine ljudima su romska djeca

371

Okrugli sto povodom obilježavanja 18. oktobra, Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, održan je danas u Sarajevu.

Na ovom događaju je rečeno da broj žrtava trgovine ljudima u BiH raste posljedih godina, a da posebno zabrinjava što su polovina žrtava djeca, uglavnom romska.

Šefica Odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima u Ministarstvu sigurnosti u Vijeću ministara Stanislava Tanić upozorila je da se trgovina ljudima u BiH posljednjih godina razvija brže nego u prethodnom periodu.

„Okolnosti izazvane pandemijom virusa korona i teškom ekonomskom situacijom učinili su trgovinu ljudima nevidljivom i premjestili su dio aktivnosti trgovaca ljudima na internet i društvene mreže“, kazala je Tanić.

Naglasila je da trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije predstavlja teško kršenje osnovnih ljudskih prava i da se javlja u raznim sektorima, pri čemu se ostvaruje velika dobit, i često je povezana sa kriminalnim aktivnostima.

„Žrtve ovog oblika trgovine ljudima su i muškarci i žene koji se vrbuju putem lažnih oglasa i društvenih mreža radi zaključivanja radnog odnosa, ali su žrtve i djeca koja se prisiljavaju na za prosjačenje i zaključenje dječijih maloljetničkih brakova“ istakla je.

Tanić je također kazala da je Vijeće ministara usvojilo Strategiju suprotstavljanja trgovini ljudima za naredni četvorogodišnji period, u koju su ugrađene preporuke svih međunarodnih monitoring mehanizama, dok je Ministarstvo sigurnosti uspostavilo koordinacione timove za borbu sa ovim problemom koje čine profesionalci i koji daju prve rezultate.

Pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice u Vijeću ministara Saliha Đuderija ukazala je na potrebu da se na ovaj dan upozori na veliki broj djece koja su žrtve iskorištavanja.

“Ministarstvo pokušava da uspostavi minimalan standard kako da nadležne institucije grade svoje operativne sisteme i efikasnije prepoznaju potencijalne žrtve trgovine ljudima”, rekla je Đuderija.

Istakla je da mjere prema djeci moraju biti drugačije i intenzivnije.

Kako je kazala, najveći broj žrtava trgovine ljudima su Romi, odnosno romska djeca, pripadnici jedne ionako izuzetno marginalizovane grupe, koji se tjeraju na prisilno prosjačenje, počinjenje krivičnih djela, prisilne brakove.

Upozorila je na nedostatak resursa, posebno na nižim nivoima vlasti, za borbu sa ovim problemom.

Alferdo Strippoli iz Ureda specijalnog prestavnika EU u BiH upozorio je da trgovina ljudima predstavlja sigurnosnu prijetnju širom svijeta.

„Posljednjih godina BiH je suočena sa mnogim oblicima trgovine ljudima i s vremenom je postala zemlja porijekla, tranzita i krajnja destinacija trgovine ljudima. Ddužnu pažnju zahtijeva činjenica da trgovina ljudima često uključuje djecu“, kazao je.

Dodao je da EU sa svojim partnerima pruža znatnu podršku i tehničku pomoć vlastima BiH kako bi mogli spriječiti trgovinu ljudima, boriti se protiv nje i obezbijeiditi podršku žrtvama.