Okrugli sto u Visokom: Društvo je demokratično onoliko koliko svaka grupa ljudi u njemu ima prava

495

Kako bi se identificirali problemi i govorilo o mogućim rješenjima kada su u pitanju ženska ljudska prava, Fondacija CURE, Fondacija za osnaživanje žena i Udruženje građana “Aktiv žena Donje Moštre” organizirali su okrugli sto na kojem su prisustvovali i predstavnici lokalne zajednice.

Na skupu je predstavljena važnost podrške lokalnih institucija i saradnje s nevladinim organizacijama kako bi se poboljšali uvjeti života u Visokom s posebnim fokusom na manjinske i marginalizirane grupe žena.

Cilj organiziranja okruglog stola nazvanog “Zagovaranje i promocija ženskih prava u Visokom” je ostvarivanje dijaloga između institucija na lokalnom nivou i organizacija civilnog društva čiji fokus djelovanja su ženska prava kako bi se ostvarili preduvjeti za saradnju i zajednički rad.

Predsjednica Upravnog odbora Udruženja građana “Aktiv žena Donje Moštre” Selma Halilović kazala je Feni da je jedan od ključnih problema u toj lokalnoj zajednici nepostojanje Gender akcionog plana koji bi definirao probleme i aktivnosti za njegovo provođenje.

Kao drugi problem na koji je ukazano na okruglom stolu izdvojila je nasilje nad ženama, ocjenjujući da nema dovoljno podrške za žrtve, a dodala je i da bi trebalo utvrđivati i rješavati uzroke zbog kojih dolazi do nasilja, a ne samo baviti se tim pitanjem kada se ono već dogodi.

– U posljednjih godinu dana zabilježen je povećan broj prijava slučajeva nasilja nad ženama, ali su predstavnici policije i Centra za socijalni rad kazali da se bave tim pitanjem intenzivno, no postoji još pitanja koje potrebno riješiti – kazala je Halilović.

Ukoliko se izradi Gender akcioni plan trebalo bi postati jasnije kako pristupiti tom problemu te utvrditi da li je do nasilja došlo zbog ekonomske nestabilnosti ili je u pitanju patrijarhalno shvatanje života, ali u svakom smislu trebalo bi se više raditi na edukacijama.

Vijećnik u Gradskom vijeću Visoko Tarik Halilović također je naglasio važnost postojanja Gender akcionog plana za Grad Visoko te je govorio o ulozi lokalnih institucija u promociji ženskih prava, naglašavajući da je grupa vijećnika zagovarala usvajanje takvog plana.

U zjavi za Fenu kazao je da bi usvajanje Gender akcionog plana trebalo biti prioritet Gradskog vijeća Visoko jer je društvo demokratično onoliko koliko svaka grupa ljudi u njemu ima prava, bez obzira na to da li se radilo o ženama, marginaliziranim grupama ili mladima.

– Visoko se ne razlikuje od drugih lokalnih zajednica u BiH. Živimo u izuzetno patrijarhalnom društvu u kojem se stigmatizira svaka ambicija žene u bilo kojem pogledu te je ženama teško doći do bilo koje pozicije – stava je Halilović.

Okrugli sto bio je prilika da se ostvari dijalog između žena koje pripadaju manjinskim i marginaliziranim grupama i predstavnika lokalnih institucija o položaju i pravima žena.

Skup je organiziran u okviru dvogodišnjeg projekta “Zagovaranje za ženska prava”, koji finansira Evropska unija, a realiziraju Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena kako bi se radilo na jačanju kapaciteta deset organizacija u deset bh. općina, uz donošenje preporuka za institucije na lokalnom nivou o tome kako unaprijediti položaj žena.