Ombudsmani ukazuju na značaj adekvatne reakcije na prijave seksualnog nasilja

Povodom navoda o seksualnom nasilju, odnosno zlostavljanju žena koji su se prethodnih dana pojavili u medijima, te anonimnih ispovijesti na facebook stranici "Nisam tražila", Ombudsmani BiH ukazuju na značaj adekvatne reakcije svih segmenata društva na ovakve prijave

551
Ombudsmeni BiH (Foto: ombudsmen.gov.b)

Seksualno nasilje teško krši uživanje ljudskih prava i sloboda oštećenih osoba, osobito njihovih temeljnih prava na život, sigurnost, slobodu, dostojanstvo te tjelesni i emocionalni integritet i ono ne predstavlja privatni, već društveni problem, navodi se u saopćenju Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Iz te institucije podsjećaju da seksualno nasilje, prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, predstavlja bilo koji seksualni čin, pokušaj ostvarivanja seksualnog čina, neželjeni seksualni komentar ili prijedlog koji je usmjeren protiv osobe i njezine seksualnosti, a koji može počiniti druga osoba bez obzira na odnos sa žrtvom ili situaciju u kojoj se nalaze. Karakterizira ga upotreba sile, prijetnje ili ucjene za ugrožavanje dobrobiti i/ili života same žrtve ili njoj bliskih osoba.

Povodom navoda o seksualnom nasilju, odnosno zlostavljanju žena koji su se prethodnih dana pojavili u medijima, te anonimnih ispovijesti na facebook stranici “Nisam tražila”, Ombudsmani BiH ukazuju na značaj adekvatne reakcije svih segmenata društva na ovakve prijave, što uključuje: prevenciju, pružanje podrške i zaštite žrtvama nasilja, efikasno i diskretno provođenje istraga i adekvatnu kaznenu politiku.

Ocjenjuje se da Bosna i Hercegovina, u skladu sa prihvaćenim međunarodnim obavezama, mora primjenjivati najviše standarde zaštite ljudskih prava u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, posebno seksualnog nasilja,  pružiti podršku preživjelima ovog nasilja i sankcionisati počinioce.

Kaznena djela protiv spolnog integriteta, odnosno spolne slobode i morala regulirana su Krivičnim zakonom Federacije BiH, Krivičnim zakonikom Republike Srpske i Kaznenim zakonom Brčko distrikta BiH koji u relevantnim odredbama propisuju ta djela i kazne koje se mogu izreći njihovim počiniocima. Nadalje, Zakon o ravnopravnosti spolova koji je usvojen 2003. godine propisuje krivično djelo nasilje na osnovu spola, uznemiravanje i seksualno uznemiravanje, kao i prioritet u njihovom procesuiranju i rješavanju.

Dodaje se da navodi izneseni u medijima, odnosno ispovijesti na pomenutoj facebook stranici, ukazuju da postoje problemi u praksi, s obzirom na to da se jako mali broj žrtava seksualnog nasilja odlučuje to nasilje i prijaviti.

Patrijarhalnost i naslijeđeni odnosi između muškarca i žene koje karakteriše strah, sramota, nerazumijevanje okoline, sporost u rješavanju ovih predmeta, te često puta nerazumijevanje organa koji treba da postupaju u ovim predmetima, neki su od uzroka neprijavljivanja značajnog broja slučajeva seksualnog nasilja. Stoga, sigurno je da je veći broj slučajeva silovanja i zlostavljanja od broja u zvaničnim statistikama – navodi se u saopćenju.

Ombudsmani BiH ohrabruju sve osobe koje su doživjele neki od oblika seksualnog nasilja da se obrate nadležnim organima (policija, tužilaštva) prijavom protiv počinitelja, a mogu se obratiti i Ombudsmanima BiH koji će, sukladno svojim ovlaštenjima, poduzeti mjere iz svoje nadležnosti u cilju zaštite žrtava seksualnog nasilja. Istovremeno, Ombudsmani BiH pozivaju sve nadležne organe da procesuiranju slučajeva seksualnog nasilja pristupe prioritetno i sa posebnom senzibilnošću, saopćeno je.

(FENA)