Ombudsmeni BiH – Socijalna pravda i jednakost osnovne vrijednosti svakog društva

Ombudsmeni ukazuju da je obaveza svih organa vlasti u BiH da grade društvo jednakih mogućnosti

853
Ombudsmeni BiH (Foto: ombudsmen.gov.b)

Povodom obilježavanja 20. februara, Svjetskog dana socijalne pravde, ombudsmeni Bosne i Hercegovine Ljubinko Mitrović, Jasminka Džumhur i Nives Jukić ističu da socijalna pravda, jednakost i pravičnost čine osnovne vrijednosti svakog društva.

Ombudsmeni poručuju da je ovo dan kada je potrebno preispitati značaj posvećenosti ciljevima kao što su iskorjenjivanje siromaštva, zaštita dostojanstva na radu, ravnopravnost spolova, razvoj i pružanje socijalnih usluga za posebno ranjive kategorije društva i pojedince kako se oni ne bi osjećali manje vrijednim, nekorisnim i nezaštićenim članovima društva.

Ekonomska, socijalna i kulturna prava garantuju se ustavima Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, te ustavima deset kantona i Statutom Brčko distrikta BiH. Ova prava preciznije se uređuju zakonima na nivou entiteta i kantona i Brčko distrikta, budući da su prema ustavnom uređenju BiH, u njihovoj isključivoj nadležnosti.

Rezimirajući žalbe zaprimljene u instituciji Ombudsmena u proteklom periodu proizilazi da su one manifest visokog stepena siromaštva velikog broja stanovništa što je direktna posljedica velike stope nezaposlenosti, malih penzija, a najniže, odnosno prosječne plate, su daleko ispod vrijednosti zvanične potrošačke korpe.

Ovakvo stanje ukazuje da sve veći broj građana ima potrebu za određenim oblicima socijalne zaštite, što nameće obavezu nadležnim organima da se ova vrsta prava mora staviti u veći fokus interesovanja. Socijalna pomoć je simbolična i ne može obezbijediti osnovne životne potrebe korisnika. Svjesni svoje bespomoćnosti, a u želji da sebi i članovima svoje porodice obezbijede egzistenciju, građani BiH, nerijetko i cijele porodice, prinuđeni su napuštati svoje domove i odlaziti na rad u druge zemlje, saopćeno je iz Institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH.

Tokom 2019. godine, u okviru Odjeljenja za praćenje ostvarivanja ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava institucije Ombudsmena, ukupno je registrovan 801 predmet. Najveći broj registriranih predmeta u okviru Odjeljenja odnosi se na povredu prava iz radnog odnosa (281), zatim slijede  penzijsko osiguranje (217), komunalne usluge (92), socijalna zaštita (82) zdravstvo (74), obrazovanje (33), ekologija i zaštita okoline (21) i javni prihodi (četiri).

U oblasti socijalnih prava, institucija Ombudsmena se posebno bavila stanjem i problemima sa kojima se susreću centri za socijalni rad u BiH. U tu svrhu, oktobra 2019. javnosti je prezentiran Specijalni izvještaj o stanju i problemima sa kojima se u svom radu susreću centri/službe za socijalni rad u BiH.

Ombudsmeni ukazuju da je obaveza svih organa vlasti u BiH da grade društvo jednakih mogućnosti, obezbijede visok stepen osjetljivosti za ugrožene kategorije i da briga o njima je preduslov za dostizanje socijalne pravde odnosno postizanja jednakog i pravednog odnosa između pojedinca i društva.