Ombudsmeni pozivaju nadležne vlasti da se angažiraju na hitnoj nabavci vakcina

Ombudsmeni BiH podsjećaju da svako propuštanje preduzimanja mjera od nadležnih organa u cilju osiguranja efikasnog pristupa zdravstvenoj zaštiti predstavlja kršenje ljudskih prava

623
Ombudsmeni BiH (Foto: ombudsmen.gov.b)

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine pozivaju sve nivoe vlasti da, u skladu sa svojim nadležnostima, preduzmu mjere u cilju promptne nabavke vakcina neophodnih za imunizaciju, posebno ranjivih kategorija stanovništva.

Ovom prilikom Ombudsmeni posebno žele ukazati kolika je važnost zdravstvene zaštite koja mora biti organizovana tako da se na najefikasniji način pruži zaštita građaninu. U ostvarenju prava na zdravstvenu zaštitu države se obavezuju da učine dostupnima tehnologije (lijekove, opremu i intervencije) među kojima je i imunizacija – saopćeno je iz Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH.

U pogledu vakcinacije Ombudsmeni BiH smatraju da u fokusu mora biti pravo svakog pojedinca na zaštitu zdravlja, ali isto tako i pravo drugih s kojima je u kontaktu.

Ombudsmeni BiH podsjećaju da svako propuštanje preduzimanja mjera od nadležnih organa u cilju osiguranja efikasnog pristupa zdravstvenoj zaštiti predstavlja kršenje ljudskih prava.

U situaciji kada Bosna i Hercegovina kasni u poređenju s regionom i evropskim zemljama u pogledu procesa vakcinacije, Ombudsmeni BiH smatraju da je neophodno preduzeti hitne mjere koje će omogućiti ravnopravan položaj građana ove zemlje – navodi se u saopćenju.

(FENA)