Omogućeno izvođenje nastave za romsku djecu u ZDK

Kako je saopćeno, učenicima je osiguran poseban model komuniciranja sa školom, tj. sa predmetnim nastavnicima tako da se edukativni materijali za konsultativnu nastavu s uputama dostavljaju učenicima na sedmičnom nivou

1059
Spahija Kozlić

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona Spahija Kozlić oglasio se danas povodom otvorenog pisma koje je juče objavila organizacija Udruženje nacionalnih manjina Zenica, u kojem je problematizirano pitanje pohađanja nastave putem interneta i televizije za romsku djecu u kampu Banlozi.

Kozlić u reakciji navodi da je resorno ministarstvo za romsku djecu u svim školama u ovom kantonu, uključujući i Područnu školu u Banlozima, uradilo sve kako bi se omogućilo nesmetano izvođenje konsultativne nastave od kuće nakon što je donesena odluka o obustavi redovne nastave usljed pandemije koronavirusa.

Kako je saopćeno, učenicima je osiguran poseban model komuniciranja sa školom, tj. sa predmetnim nastavnicima tako da se edukativni materijali za konsultativnu nastavu s uputama dostavljaju učenicima na sedmičnom nivou, u printanoj formi ili putem postavke edukativnih materijala na oglasnu ploču ili drugo vidno mjesto u objektu područne škole u Banlozima.

Predmetni nastavnici elektronskim putem dizajniraju materijal koji se dostavlja direktoru škole, a direktor škole službenim putem dostavlja printani materijal u objekt Područne škole Banlozi radniku koji je zadužen da dežura u periodu kada se ne realizira nastava – rekao je ministar Kozlić.

Kozlić je naglasio da su roditelji/staratelji učenika dužni da od dežurnog zaposlenika preuzmu printani materijal, potpišu se da su ga preuzeli, a ukoliko nisu u mogućnosti da to urade u određenom vremenskom roku, materijal je dostupan na oglasnoj ploči i ta praksa će se primjenjivati dok se ne steknu uvjeti za nesmetano odvijanje redovne nastave.

Napominje se i da je menadžment OŠ “Hasan Kikić” Tetovo poduzeo i aktivnosti oko prijave na javni poziv “BH Telecoma” osnovnim školama te je u prijavi posebno istaknuta nemogućnost realizacije konsultativne nastave za učenike koji žive u težim socioekonomskim uvjetima, koji nemaju pristup internetu i koji nemaju informaciono-komunikacijsku tehnologiju, a u prvom planu su navedeni učenici, pripadnici romske populacije, koji su nastanjeni u kampu u MZ Banlozi, a kojoj gravitira i PŠ “Banlozi”.

(portal-udar.net)