Općina Centar izdvaja 1,2 miliona KM za Evropsku kuću kulture i nacionalnih manjina

541

U ovogodišnjem budžetu Općine Centar, kojeg je Općinsko vijeće Centar usvojilo u iznosu od 57.580.000 KM, za kapitalna ulaganja i kapitalne transfere planirano je 28.483.000 KM što predstavlja gotovo polovinu (49,47 %) sveukupnog budžeta.

Za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju lokalnih cesta na području općine Centar biće izdvojeno 3.329.000 KM, dok je za nekategorisane ulice planirano 1.024.000 KM. Ove godine je finansijska procjena da će kroz naplatu renti i uređenje gradskog građevinskog zemljišta na Šipu u općinski budžet biti inkasirano oko 2.030.000 KM, a sredstva će biti iskorištena za infrastrukturno uređenje ovog lokalnog područja.

Za sanaciju klizišta na području centralne gradske općine planirano je 3.229.000 KM, a za izgradnju, rekonstrukciju i obnovu vodovodne i kanalizacione mreže predviđeno je  1.798.000 KM. Ove godine je planirana posebna stavka za izgradnju objekata za vodosnabdijevanje rubnih naselja općine u iznosu od 885.000 KM.

Projekat izgradnje, rekonstrukcije i obnove stepeništa i pristupnih pješačkih staza će kroz ovogodišnji budžet biti podržan sa 2.477.000 KM, dok je za otvaranje predškolske ustanove u novoizgrađenoj školi Šip planirano 620.000 KM.

Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija javne rasvjete biće podržani sa 905.000 KM.

Za obezbjeđenje higijenskih uslova odlaganja otpada predviđeno je 324.000 KM, dok je za projekat povećanja energetske efikasnosti odnosno utopljavanja objekata kolektivnog stanovanja u općinskom budžetu planirano 320.000 KM.

Kako bi se riješio dugogodišnji problem saobraćaja u mirovanju, koji je posebno izražen u užem gradskom jezgru, ove godine je za pripremu investiciono-tehničke dokumentacije potrebne za izgradnju javne garaže osigurano 200.000 KM, dok je za nabavku i uređenje zemljišta planirano 1.594.000 KM.

Za završetak izgradnje novog objekta Evropske kuće kulture i nacionalnih manjina i njeno opremanje u općinskom budžetu izdvojeno je 1.210.000 KM, dok je za opremanje objekta škole u prirodi na Mrkovićima planirano 60.000 KM.

Od ostalih infrastrukturnih i razvojnih projekata predviđeno je: izgradnja i uređenje manjih javnih površina, dječijih ciciban igrališta i sportskih ploha (1.099.000 KM), izgradnja i uređenje parkovskih površina (720.000 KM), od čega za investiciono uređenje parka Hastahana (park prof. dr. Nijaz Duraković) – 500.000 KM. Sanacija i održavanje korita vodotoka s ciljem sprečavanja plavljenja (200.000 KM), uređenje i opremanje javnih prostora (482.000 KM)- od čega je ove godine planirano formiranje površine trga savremene koncepcije na lokalitetu arheološkog parka Kalin-hadži Alijine džamije (55.300 KM), rekonstrukcija i redovno održavanje mosta Festina Lente (224.000 KM), regulacija korita potoka Sušica koji će biti realizovan u okviru izgradnje Prve transverzale (1.472.000 KM), projekat Sarajevo – Centar poduzetništva (505.500 KM), projekat Priroda za oporavak Skakavac (278.900 KM).