Općina Centar nabavila školski pribor za romsku djecu

1675

Općina Centar Sarajevo iz svog budžeta osigurala je  8.300 KM za nabavku školskog pribora i knjiga za romsku djecu, kao stimulans redovnom pohađanju škole i uspješnog savladavanja nastavnog gradiva.

Općina Centar uručila je prigodne novčane donacije u iznosu od po 100 KM za 83 učenika  koji redovno pohađaju nastavu u školama sa područja Centra.

U školskoj 2017/2018. godini u deset osnovnih škola na području općine Centar nastavu redovno pohađaju 83 učenika Roma, što je više u odnosu na prethodnu školsku godinu kada ih je bilo 80.

„Mi smo sretni što smo danas ovdje. Općinska administracija na čijem sam čelu i u narednom periodu će biti posvećena djeci predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg obrazovanja. Želimo da svaka škola i svako naselje ima sportska igrališta, na čemu već intenzivno radimo, te da naši vrtići i škole budu uređeni. Ovo je dobar projekat i sigurno je da ćemo nastaviti podržavati politiku koja ide u prilog tome da naše drage komšije Romi i njihova djeca budu čvrsto integrirani u društvenu zajednicu, a ovo je jedan od načina kako to treba činiti“ – rekao je Nedžad Ajnadžić, načelnik Općine.

Ove školske godine novčane donacije Općine dobili su učenici Romi iz deset osnovnih škola: „Hasan Kikić“; „Musa Ćazim Ćatić“; „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“; „Alija Nametak“; „Silvije Strahimir Kranjčević“; „Isak Samokovlija“; „Hasan Kaimija“ i „Nafija Sarajlić“; „Safvet-beg Bašagić“, te OŠ Katoličkog školskog centra.

„Želim se zahvaliti Općini za ovu pomoć koju svake godine obezbijedi za učenike romske populacije koji redovno pohađaju osnovnu školu. Moram naglasiti da je ovo samo jedan od vidova pomoći koji nam Općina pruža, a to pokazuje koliko je ovoj lokalnoj zajednici stalo do obrazovanja naših najmlađih stanovnika“ – rekao je Asim Torlak, direktor Osnovne škole „Hasan Kikić“

Ovaj projekat ima višestruki značaj a osnovni cilj jeste olakšati romskoj djeci školovanje, te ih na taj način motivisati kako bi postigli što bolje rezultate.

Općina Centar odlučna je u namjeri da školarcima olakša školske dane, pa je tako najavljeno da će i u narednom periodu podržavat stipendiranja, prekvalifikacije i dokvalifikacije, jer imaju obezbijeđena sredstva u budžetu.