Općina Centar: Praznična zabava i paketići za romsku djecu

Načelnik Ajnadžić je rekao da Općina godinama, u okviru svojih mogućnosti, pomaže romsku zajednicu na području Centra

1071
Foto: Udar

Povodom predstojećih božićnih i novogodišnjih praznika, danas je načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić zajedno sa saradnicima i predstavnicima Udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar“ posjetio prostorije Mjesne zajednice „Crni vrh – Gorica“ gdje je upriličena dodjela paketića za romsku djecu sa područja Centra koja redovno pohađaju osnovnoškolsko obrazovanje.

Iako je na stranici Općine Centar navedeno da je među prisutnima bio i Dervo Sejdić uime udruženja Kali Sara, koji je i najavljen kao učesnik, ekipa Udara se uvjerila da on nije bio na ovom događaju.

Foto: Udar

Događaju nije prisustvovala ni izvršna direktorica Kali Sare Sanela Bešić.

Inače, Ajnadžić je rekao da Općina godinama, u okviru svojih mogućnosti, pomaže romsku zajednicu na području Centra.

“Realizacijom mnogobrojnih aktivnosti nastojimo poboljšati položaj romske nacionalne manjine. Želimo i dalje, zajedničkim nastojanjima, postizati nove uspjehe u uključivanju Roma u sve segmente društvenog života, ali i omogućiti potpunu ravnopravnost Roma, pružanje jednakih mogućnosti po pitanju obrazovanja, zapošljavanja kao i u ostvarenju kulturnih i manjinskih prava. Uključiti marginalizovane grupe u život lokalne zajednice
znači aktivirati ih na više radnih polja u skladu sa njihovim sposobnostima, ali i podijeliti sa njima praznične radosti”, rekao je Ajnadžić.

Jovan Divjak i Nedžad Ajnadžić (Foto: Udar)

Dodao je da će sve što budu imali drugi učenici osnovnih škola, imati i dječaci I djevojčice Romi.

„Želim da nam pomognete da zajednički radimo i da iskoristimo ovu sinergiju između nas da pravimo jaku, uzornu društvenu zajednicu, koja ne živi na razlikama nego svoje razlike koristi kao komparativnu vrijednost i prednost. Želimo da koristite sve alate koji vam se pružaju da budete uzorni članovi društvene zajednice, želimo da Gorica bude uzorni dio Općine Centar, grada, kantona i države“, kazao je Ajnadžić.

Jasmina Fazlić, pomoćnica za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti, kazala je da se Općina trudi da Romi budu ravnopravni građani nizom projekata koji su obezbijeđeni namjenski za romsku populaciju.

Jasmina Fazlić (Foto: Udar)

„Trudimo se da dio praznične, pozitivne atmosfere presnesemo na sve naše sugrađane. Uz finansijsku podršku Općine Centar i Javne ustanove Centar kulture i mladih danas u Mjesnoj zajednici Crni Vrh okupili smo 85 djece romske nacionalnosti, smatrajući da je jako važno, obzirom da Romi nemaju svoju matičnu državu, da ih integrišemo u društvo i pružimo mogućnosti koje imaju sva druga djeca na teritoriji Općine Centar“, kazala je Fazlić.

Vladimir Kezunović iz Udruženja Kali-Sara naglasio je da se Udruženje bavi poboljšanjem statusa Roma u svakom smislu.

„Poseban fokus je na predškolskom obrazovanju jer je to identifikovano kao ključni problem, zbog čega Romi imaju problema – zbog čega nisu potpuno integrisani sa svim svojim specifičnostima, kao dio društva“, rekao je Kazunović, naglasivši kako je predškolsko obrazovanje jako bitno, te da ono nije čuvanje djece nego ključni dio obrazovanja.

Vladimir Kezunović (Foto: Udar)

„Sva istraživanja su pokazala da se dalje samo popravlja situacija koja se propusti u predškolskom obrazovanju. Djeca koja propuste predškolsko obrazovanje nisu spremna, nisu konkurentna drugoj djeci. Zato je jako bitno da svi projekti nemaju propusta, da to ne bude promocija ili zabava nego priprema djece za školu i kasnije za život“, pojasnio je Kazunović, i dodao da je dodjela paketića poruka Romima da su oni građani ove općine, dio ove zajednice.

„Ovdje nisu samo romska djeca. Ovo je jedna velika zajednička priča koja treba da pošalje poruku da smo svi isti“, zaključio je Kazunović.

Želimir Lalić, šef odsjeka za nacionalne manjine u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, rekao je da se radi na tome da se što više finansijskih sredstava obezbijedi za inkluziju i uključivanje Roma u društvo, i da se pokuša od međunarodne I lokalnih zajednica i drugih nivoa vlasti obezbijediti što više sredstava.

„Do sad smo najviše novca dali za stambenu izgradnju za potrebe Roma, preko 994 objekata. Bitno je stanovanje, zapošljavanje, zdravstvena zaštita, ali obrazovanje je temelj svega“, kazao je Lalić.

Želimir Lalić (Foto: Udar arhiva)

Za zabavu prije dodjele paketića pobrinuli su se predstavnici Centra kulture i mladih Općine Centar koji su za mališane pripremili predstavu i Djeda Mraza.

(portal-udar.net)