Općina Centar uskoro dobija Lokalni akcioni plan za rješavanje problema Roma

1516

Općina Centar  Sarajevo uskoro dobiva Lokalni Akcioni plan (LAP) za rješavanje problema Roma, koja je ozvaničena potpisivanjem memoranduma o razumijevanju s OSCE Misijom u BiH i Romskog informativnog centra Kali Sara.

Ovim povodom, Općina Centar je održavala set radionica s predstavnicima Radnih grupa, čiji je zadatak bio prepoznavanja prioritetnih problema Roma, definiranja mjera, raspodjele odgovornosti, utvrđivanja vremenskog roka i potrebnih sredstava koja se namjeravaju osigurati za realizaciju LAP.

-U prethodnom periodu pravili smo bazu podataka o Romima koji žive na području općine Centar. Timove koje smo formirali pomoći će nam u prikupljanju tih podataka koji su jako nužni za daljnje reagiranje, a sudionici u ovim grupama ponudit će konkretne prijedloge za oblasti iz kojih dolaze, rekla je Vedrana Duraković, službenica za ljudska prava u OSCE Misiji u Bosni i Hercegovini.

Na izradi Lokalnog akcionog plana za rješavanjem problema Roma 2017./2020. godina, predstavnicima Općine Centar svoju potporu dali su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, JU Služba za zapošljavanje KS, JU Dom zdravlja KS, Prosvjetno-pedagoški zavod KS, obrazovne institucije.

Naredni sastanak Radne grupe bi se trebao održati krajem jula, gdje bi se došlo sa konkretnim prijedlozima za izradu Lokalnog akcionog plana.

(portal-udar.net)