Općina Kakanj pokrenula inicijativu za formiranje Savjeta žena

Izneseni stavovi i razmišljanja odnosili su se na: potrebu besplatnih preventnih pregleda, za žene i muškarce, u smislu blagovremenog otkrivanja zloćudnih bolesti, zagađenost zraka i njegovom utjecaju na zdravlje ljudi

1439
Foto: Općina Kakanj

Vršilac dužnosti načelnika Općine Kakanj, Aldin Šljivo, održao je krajem protekle sedmice  sastanak s grupom uspješnih žena iz Kaknja, koje djeluju u oblasti privrede, obrazovanja, zdravstva, nevladinog sektora, sporta  drugih oblasti s ciljem formiranja Savjeta žena.

Osim ove grupe, u budućem periodu u rad će biti uključene i sve druge zainteresirane žene s područja Kaknja.

Na sastanku koji je bio inicijalnog karaktera, izneseni su brojni stavovi, razmišljanja, inicijative i sugestije u smislu unapređenja položaja i općeg statusa žena u kakanjskoj lokalnoj zajednici.

Nejra Šabeta, jedna je od članica ovog Savjeta koja se istakla na polju sporta. Ona je nakon završetka studija pokrenula projekat “Naša škola sporta”, koji je okupio veliki broj kakanjske djece i mladih.

“Mišljenja sam da formiranjem Savjeta žena možemo mnogo dobrog postići. U Savjetu žena su osobe različitih zvanja, što znači da su tim u kontaktu a građanima u raznim temama. Svaka od žena u Savjetu može može bolje prenijeti ono što je aktuelno kao problem građanima i tako lakše doprinijeti rješenju istog. Samim time, načelnik će biti upoznat sa svim dešavanjima u gradu, počevši od zdravstva, saobraćaja, sporta, školstva itd”, rekla je Nejra.

Ona je dodala da žene ravnopravno i jednako mogu učestvovati u iznošenju ideja i stavova po pitanju funkcionisanja lokalne zajednice.

“Ženama samo treba pružiti priliku i pustiti da slobodno iznesu stavove i vjerujem da bi tako neke stvari mnogo bolje funkcionisale”, istakla je Nejra.

Tokom sastanka inicirano je omogućavanja utjecaja žena na kreiranje lokalnih politika i na njihovo učešće u procesu donošenja odluka od općeg interesa za sve građane Kaknja.

Senada Šehagić, direktorica transportne firme u Kakanju, nije tako optimistična po pitanju uključivanja žena u procese donošenja odluka na lokalnom nivou.

“Mislim da i dalje žene neće previše uticati na kreiranje politike i ne mogu biti ravnopravne sa muškarcima i tu se još dugo ništa neće promijeniti”, rekla je Senada.

Izneseni stavovi i razmišljanja odnosili su se na: potrebu besplatnih preventnih pregleda, za žene i muškarce, u smislu blagovremenog otkrivanja zloćudnih bolesti, zagađenost zraka i njegovom utjecaju na zdravlje ljudi, nastavk i jačanje aktivnosti na ekonomskom osnaživanju žena u saradnji s udruženjima građana i privredom. Pored toga ukazano je na probleme koji se odnose na žene iz populacije Roma u smislu zdravstvene zaštite, obrazovanja i drugih segmenata života.

Govorilo se i o potrebi izgradnje gradskog bazena kako bi kakanjska djeca imala priliku učiti plivati, što je posebno važno za zdravlje. Ukazano je i na potrebu funkcionisanja škole za trudnice.

U narednom periodu organizovat će se i tematski sastanci na kojima će se o svakoj od navedenih tema detaljno diskutovati sa prijedlozima za rješavanje određenih problema.

(portal-udar.net)