Organizacije civilnog društva i mediji ključna karika u procesu integracije BiH u EU

Sloboda medija se nalazi u vrhu prioriteta EU procesa, stoga je događaj predstavljanja platforme bio i jedinstvena prilika za upoznavanje sa projekatom „Slobodni mediji, slobodno društvo“ koji zajednički provode BH novinari i Asocijacija elektronskih medija u BiH

1214

U Sarajevu je danas upriličena prezentacija platforme EUresurs.ba, koja će promovisati evropske vrijednosti i informisati građane o procesu EU integracija. Pored ova dva faktora, platforma će pratiti napredak i usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU obuhvatajući različite sektore, poput antikorupcije, zdravstva, mladih, ljudskih prava i sl.

Vladimir Pandurević iz Delagacije EU u BiH istakao je da su na današnjem skupu ozvaničena potpisivanja devet novih ugovora koji se tiču finansiranja medija i organizacija civilnog društva (OCD) u vrijednosti od četiri miliona evra.

– Pregovaranje BiH o pristupu u EU neće biti moguće bez OCD-a i medija. U izvještavanju bh. medija, nema mnogo mimoilaženja i razlika kada su EU integracije u pitanju. Svi želimo biti građani Evrope, iako smo geografski njen dio. U narednom periodu planiramo nastaviti da podržavamo ulogu OCD-a i njihov aktivizam, a trenutan iznos koji se izdvaja samo od Delegacije EU u BiH je oko tri miliona evra – istakao je Pandurević.

Foto: Udar

Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka, smatra da su mediji ključni za društvo, samim tim što se građani o projektima koje uprava sprovodi informišu putem istih.

– Objektivnim informisanjem i mi na pravi način dobijamo prave informacije, zato je jako važno da imamo odgovorne medije, naročito u vrijeme ekspanzije osnivanja medija – istakao je gradonačelnik Skaka.

Foto: Udar

Specifičnost EUresurs.ba platforme je što će na jednom mjestu biti vidljivi svi programi i projekti koji se trenutno sprovode u BiH u pomenutim sektorima, a koje finansira EU. Na taj način OCD mogu postati snažan partner građanima i pokretač pozitivnih promjena u procesu evropskih integracija.

Denis Telić iz Centra civilnih inicijativa (CCI) rekao je da se ovim projekom želi prepoznati važnost OCD-a i najavio nekoliko kampanja koje će CCI realizovati u narednom periodu.

Foto: Udar

– Zagovaraćemo kampanje uvođenja nove politike finansiranje OCD-a i korištenja inostranih fondova, unaprijediti položaj volontera, ne samo mladih, već i starijih. Takođe, zatražićemo od lokalnih zajednica da organizacijama civilnog društva ustupe prostorije, jer se veliki novčani iznosi izdvajaju za iznajmljivanje – poručio je Telić.

Sloboda medija se nalazi u vrhu prioriteta EU procesa, stoga je događaj predstavljanja platforme bio i jedinstvena prilika za upoznavanje sa projekatom „Slobodni mediji, slobodno društvo“ koji zajednički provode BH novinari i Asocijacija elektronskih medija u BiH sa ciljem jačanja kapaciteta medija za inkluzivno, kritičko i profesionalno informiranje građana u lokalnim zajednicama.

(portal-udar.net)