ORHAN USEIN: Projekat Roma Integration 2020 nije ugrožen

Dodao je da je projekat već u drugoj fazi, i da je osigurana saradnja sa vladinim sektorom i međunarodnom zajednicom, a da je Poznanska deklaracija doprinijela garanciji o uključivanju Roma u planove oporavka od Covid-19

908
Orhan Usein (Foto: Udar arhiva)

Pandemija koronavirusa uzrokovala je brojne probleme u romskim zajednicama širom svijeta, i negativno se odrazila na mnoge projekte planirane za ovu godinu.

Vođa Akcionog tima projekta RCC-a Integracija Roma 2020, Orhan Usein, kaže za Udar da je potrebno staviti naglasak na ugroženost pandemijom kojoj su posebno bili izloženi građani najranjivijih skupina društva.

„Roma Integration 2020 projekat prilagodio se novonastaloj situaciji i poduzeo korake s ciljem zaštite romske populacije. Gorući problemi romske populacije dodatno su došli do izražaja i postali su naglašeniji, te smo u suradnji s vladama i civilnim sektorom poduzeli sve mjere u cilju ublažavanja posljedica krize”, kazao nam je Usein.

U cilju rješavanja dodatno naglašenih problema Roma, projekat Roma Integration 2020 organizirao je nekoliko koordinacionih sastanaka sa učešćem svih relevantnih vladinih i nevladinih aktera i međunarodne zajednice. Cilj organiziranih sastanaka je bio mapiranje problema, prikupljanje informacija i koordinacija neodloživih potreba zajednice.

„Informacije sa terena doprinijele su koordiniranom i aktivnom odgovoru svih aktera uključenih u proces integracije Roma: vladinog i civilnog sektora, međunarodnih organizacija, Crvenog križa, Delegacije EU, kao i Nacionalne kontakt tačke svih zemalja učesnica projekta“, rekao je Usein.

Dodao je da je projekat već u drugoj fazi, i da je osigurana saradnja sa vladinim sektorom i međunarodnom zajednicom, a da je Poznanska deklaracija doprinijela garanciji o uključivanju Roma u planove oporavka od Covid-19.

„U ovoj fazi, projekat Roma Integration 2020 radi na kreiranju aktivnih kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih socio-ekonomskih mjera za oporavak od Covid-19“, naglasio je naš sagovornik.

Vladama i nadležnim ministarstvima, kancelarija će pružiti tehničku i ekspertsku podršku u rješavanju problema u zdravstvu, obrazovanju, zapošljavanju i stanovanju.

„Ove akcije namijenjene su za aktivno uključivanje Roma u mjere oporavka finansirane od strane EU fondova. U tom smislu projekat Roma Integration 2020 nije ugrožen, naprotiv omogućit će snažnije socio-ekonomske mjere okrenute romskoj zajednici“, zaključio je Vođa projektnog tima RCC-a.

(PORTAL-UDAR.NET)