OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj: Konkurs za upis u programe osnovnog obrazovanja odraslih

1145
OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj (Foto: Facebook stranica škole)

OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj raspisala je Javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2019/20. godinu.

U program osnovnog obrazovanja odraslih može se upisati lice starije od 15 godina koje nije završilo osnovno obrazovanje, odnosno lice koje je starije od 18 godina,a da pri tome nema status učenika.

Izvođenje programa za sticanje osnovnog obrazovanja za odrasle traje za prvi (I), drugi (II), treći (III) i četvrti (IV)  – tri mjeseca, za peti (V) , šesti (VI), sedmi (VII) i  osmi (VIII)  razred – šest mjeseci.

Programi obrazovanja polaznika izvode se redovnom nastavom, konsultativno-instruktivnom nastavom, dopisno-konsultativnom nastavom i na drugi primjeren način.

Za polaznike koji imaju neprekidno mjesto prebivališta na području Zeničko-dobojskog kantona najmanje 12 mjeseci prije raspisivanja javnog konkursa, u Budžetu ZDK osigurana su sredstva za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odraslih.

Javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren  do  22.10.2019. godine.

Način prijave i potrebna dokumentacija može se vidjeti na službenoj stranici Općine Kakanj.

(portal-udar.net)