OSCE BiH zapošljava: Prilika za mlade Rome i Romkinje

1675

Kao jedna od glavnih međunarodnih aktera koji su bili uključeni u izradu Zakona o zabrani diskriminacije iz 2009. godine (i amandmana koji su usvojeni 2016. godine), Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini nastavlja svoje aktivnosti, ovog puta pružajući podršku mladim Romima i Romkinjama da direktno učestvuju u borbu protiv diskriminacije.

Kako u BiH trenutno nema maldih Roma koji bi sa određenih pozicija promovisali korišćenje Zakona o zabrani diskriminacije, Misija OSCE u BiH je odlučila da zaposli četiri Junior Konsultanta– mlade romske profesionlace.

Plan je da ove mlade Rome i Romkinje prvo obuče službenici Misije o temama kao što su opšta ljudska prava, zagovaranje i praćenje ljudskih prava, a posebno anti-diskriminacione politike, da bi nakon toga bili spremni za rad.  Konsultanti će biti smješteni u kancelarije OSCE-a u Tuzli, Travniku, Brčkom i Mostaru.

Ako želite da se prijavite za ovu poziciju, isključivo koristite OSCE-ovu stranicu za online aplikaciju koju možete naći na linku //jobs.osce.org/ .

OSCE podsjeća da neće biti razmatrane aplikacije van mreže koje se šalju putem e-pošte, faksa ili pošte.

Konkurs za pozicije Junior konsultant je otvoren do ponedeljka, 4. Septembra 2017. godine.

Više informacija o konkursu, možete pronaći na linku ispod: //employment.osce.org/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/irc/candidateSelfService/webui/VisVacDispPG&akRegionApplicationId=821&transactionid=358524636&retainAM=Y&addBreadCrumb=S&p_svid=158551&p_spid=6228790&oapc=10&oas=IqktKxNQdT-ZVkBYdQ8mew

(portal-udar.net)