OSCE insistira na partnerstvu vlasti i NVO na rješavanju problema Roma

398

Šef misije OSCE u BiH Brian Aggeler je najavio snažan angažman ove organizacije u BiH na aktivnostima uključivanja Roma u društveno-političke tokove i poboljšanje životnog standarda.

„Nedavni Međunarodni dan Roma je prilika za uvažavanje veoma velikih izazova sa kojima se susreće romska zajednica, ne samo ovdje, već i u cijelom svijetu. Po podacima OSCE, u BiH je samo 35 posto romske djece koja pohađaju srednju školu. Osim toga, po našim saznanjima od pet, dvije romske porodice trebaju pomoć u pristupu zdravstvenoj njezi, zapošljavanju i stambenom zbrinjavanju. To su veliki problemi koji opterećuju romski narod u BiH. Upravo zato se mi zalažemo za veći stepen učešća Roma u procesima odlučivanja. U tom smislu potrebna je saradnja institucija i vlasti, aktivista i organizacija civilnog društva, gdje će OSCE dati podršku kako bi se napravio napredak i ostvarila prava svih u BiH“, rekao je ambasador Aggeler. na rijemu povod međunarodnog praznika Roma koji je organizovala “Kali Sara-RIC”.