Osnažena žena ume da se bori protiv nasilja i diskriminacije

U sklopu samog projekta održano je ukupno 15 radionica za žene iz grupa u nepovoljnom položaju na kojima je učestvovalo skoro 300 žena iz Tuzle, Visokog i Prnjavor

1366

„Koristimo dostupne mehanizme kako bismo se zaštitili od nasilja i diskriminacije”, naziv je projekta koga je Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ iz Tuzle u saradnji sa Omladinskom romska inicijativom “Budi mi prijatelj” Visoko i Udruženjem Romska djevojka “Romani Chej” Prnjavor, realizovala od juna 2018. do septembra 2019. godine. Na kraju projekta, bila je predviđena i njegova evaluacija, gdje su predstavljene dobre prakse, iskustva i preporuke .

Larisa Kovačević iz Udruženja “Bolja budućnost” rekla je za Udar da je osnovni cilj projekta bio da se doprinese ostvarenju jednog od specifičnih ciljeva, a to je osnaživanje žena i djevojaka.

Sve aktivnosti projekta su bile dizajnirane i prilagođene potrebama zajednice i ženama iz marginaliziranih skupina. Zadovoljni smo postignutim rezultatima te ćemo i u narednom periodu raditi na prevenciji nasilja i diskriminacije, ali i promociji dostupnih mehanizama zaštite od istih – rekla je Kovačević.

Vrlo značajnu ulogu u projektu su imali medijatori i medijatorice. Jedna od njih, Biserka Halilović, medijatorica iz Visokog, rekla je da su korisnice i korisnici ovog projekta uz malu podršku medijatora, imali priliku da budu informisani i ohrabreni da uz pomoć udruženja, ili samostalno, prijavljuju kako nasilje tako i diskriminaciju.

Također bih spomenula da zahvaljući profesionalnoj saradnji sa Policijskom upravom Visoko, imamo konkretno riješavanje slučajava nasilj – rekla je Biserka Halilović za Udar.

Biserka Halilović

U sklopu samog projekta održano je ukupno 15 radionica za žene iz grupa u nepovoljnom položaju na kojima je učestvovalo skoro 300 žena iz Tuzle, Visokog i Prnjavor. Održane su i 3 radionice na kojima su učestvovali i ljudi iz institucija, koji su prošli edukaciju o problemima multidiskriminacije i potrebama žena koje pripadaju manjinskim grupama u ova tri grada.

Iz Udruženja „Romska djevojka Romani ćej“ iz Prnjavora koji su bili partneri na projektu, za romski portal Udar su rekli da je projekt vrlo kvalitetan, jer ima kontinuitet i da je došlo do promjena u radu i odnosu sa ženama iz zajednice.

Direktan rezultat ovog projekta je bolja saradnja sa institucijama, posebno sa Centrom za socijalni rad, jer je kroz projekat identifikovana osoba koja je spremna za saradnju sa NVO na ovoj tematici – rekli su iz Udruženja Udruženja „Romska djevojka Romani ćej“.

Pored korisnica, project je imao i komponentu rada sa mladima, pa je u okviru projekta održano 9 radionica na kojima je učestvovalo preko 130 mladića i muškaraca iz Tuzle, Visokog i Prnjavora.

Regionalni projekt “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova” se implementira u sklopu regionalnog programa “Sprječavanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj: sprovođenje normi, mijenjanje stavova” koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women.

(portal-udar.net)