OSNAŽIVANJE ROMA U SRBIJI: Ravnopravno uključivanje u društvene tokove je moguće i ostvarivo

629

Projekat „Novi model emancipacije za održivu romsku populaciju” (New Emancipation Model for Sustainable Roma Community) koji su sprovodili zajedno PALGO centar i NBI Centar za društvene nauke i umetnost (NBI), uz podršku Vlade Republike Srbije i Delegacije EU u Srbiji, uspešno je okončan i pored izazovnih okolnosti uzrokovanih Kovid-19 pandemijom.

Na završnom virtuelnom (online) skupu, kome su prisustvovali saradnici, učesnici projekta kao i zainteresovana javnost, izneta su glavna zapažanja, rezultati kao i ključne preporuke koji su se izdvojili tokom dvogodišnjeg sprovođenja projekta na teritoriji GO Zvezdara (od 24.12.2018. do 23.12.2020. godine).

Prema rečima Dušana Damjanovića, izvršnog direktora PALGO centra, glavni cilj projekta, u koji je uključeno 20 saradnika – eksperata kao i više od 100 korisnika – učesnika, bio je stvaranje i uvođenje novog modela emancipacije romskog stanovništva radi poboljšanja njihovog statusa u oblastima poput obrazovanja, ekonomskog osnaživanja, stanovanja, zaštite životne sredine, kulture, rodne ravnopravnosti, zdravstvene, socijalne zaštite.

Haris Dajč, generalni sekretar NBI ocenio je da su rezultati projekta dobri i pozitivni, da se došlo do održivih novih ali i raznovrsnih modela emancipacije i osnaživanja Roma pre svega zbog uključivanja eksperata iz različitih oblasti na samom projektu. Dajč je najavio da će zabeleženi konkretni primeri dobre prakse sa opštine Zvezdara biti predstavljeni u publikaciji kako bi se primenjivali na drugim opštinama gde žive pripadnici romske populacije.

Veliko zadovoljstvo zbog učešća u realizaciji projekta, izrazio je Zlatko Petrin, šef kancelarije za implementaciju strateškog plana razvoja GO Zvezdara i to pre svega zbog postojećeg lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma (2015-2020) na toj opštini. Važno je bilo da vidimo kako se sprovode mere na terenu, kako se to oslikava kroz radionice i kakav uticaj ima na stanovnike četiri romska naselja na Zvezdari: Mali i Veliki Mokri Lug, Orlovsko naselje i Bosutska ulica i to pre svega zbog koncipiranja novog akcionog plana koji će se sprovoditi u periodu 2021 – 2024 – istakao je Petrin i dodao da se okolnosti menjaju, da migracije, posebno u Zapadnoj Evropi ostavljaju dubok trag na međusobne, porodične i partnerske odnose i da će nove mere morati da budu agilne i prilagođene novonastalim situacijama i promenama na terenu.

Podsećanja radi, tokom dvogodišnjeg  projekta Novi model emancipacije održive romske zajednice“ (New Emancipation Model for Sustainable Roma Community,) organizovane su anonimne fokus grupe kao i radionice  koje su iznedrile opšti zaključak da pre svega edukovanje pripadnika romske zajednice u oblasti ekonomskog osnaživanja, prava na dostojanstveno stanovanje, o ljudskim pravima i uopšteno pravima manjina, o  socijalno – zdravstvenoj zaštiti i zaštiti životne sredine kao i zagarantovano pravo na školovanje može i treba da doprinese boljem položaju, inkluziji i emancipaciji Roma u lokalnoj zajednici ali i u državi.

(portal-udar.net)