Osnaživanje žena u Srbiji kroz projekat “Da pravo na rad ne bude prazna priča”

1098
Aktivnosti u okviru projekta „Da pravo na rad ne bude prazna priča“. Foto: Facebook NVO "Osvit".

Četiri nevladine organizacije pokrenule su projekat “Da pravo na rad ne bude prazna priča”, kako bi osnažili žene na tržištu rada. Udruženje Romkinja Osvit je jedna od organizacija koja je potpisala ugovor o realizaciji projekta.

Ugovor o realizaciji potpisali su potpredsednica Vlade Republike Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Zorana Mihajlović, ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović i šefica Kancelarije UN Women, Milana Rikanović.

Devetomesečni projekat  „Da pravo na rad ne bude prazna priča“ obuhvata  radionice, kurseve, obuke, rad na info-pultu, sastanke sa donosiocima odluka i biznis sektorom, povezivanje i osnaživanje  marginalizovanih  žena kako bi bile  konkurentnije na tržištu rada.

Ciljna grupa projekta uključuje dve grupe direktnih korisnika. Prvu  čini 100 žena sa teritorije Nišavskog okruga – grada Niša i opština Aleksinac, Doljevac, Merošina i gradskih opština Medijana, Pantelej, Crveni krst, Palilula i Niška Banja, koje će biti osnažene kroz informativne edukativne radionice u realizaciji trenerica Osvita i korišćenje usluga Info pulta direktno u kancelariji, ili preko novootvorene informativne fb stranice, radi podrške zapošljavanju (pisanje CV-a, poslovnog plana, prateće dokumentacije za zapošljavanje, deljenje informacije o ponudama za poslodavce i slobodnim radnim mestima u NSZ, povezivanje sa poslodavcima…).

Drugu grupu čini 30 žena, izabranih iz prve grupe od 100 žena, od kojih su 10 žene iz većinskog stanovništva i 20 romskih žena iz teže zapošljive kategorije, uzrasta 18-45 godina. Kriterijumi za selekciju korisnica su: motivacija da prođu kroz ceo program i istraju u naporima da pronađu posao, ekonomski zavisne od partnera, bez kvalifikacija za bilo koje zaposlenje. Romkinje su žene koje žive u tri romska naselja u Nišu, a pripadnici većinskog stanovništva su žene iz ruralnih i urbanih područja koje su se već obratile SOS liniji za podršku.

Predsednica Osvita Ana Saćipović kaže da se kao rezultati očekuju povećan nivo znanja 100 Romkinja i žena sa iskustvom nasilja o ženskim ljudskim pravima, pravu na rad i mogućnostima zaposlenja, stvaranje uslova za veću zapošljivost 30 žena iz višestruko marginalizovanih grupa kroz obuke prekvalifikacije i dokvalifikacije i podrška Romkinjama kroz distribuciju 100 paketa humanitarne pomoći kao način za prevazilaženje posledica COVID-a 19.

Vrednost projekta je 16 miliona dinara.

(portal-udar.net)